نویسنده = سعید غفارپور جهرمی
رفتار کمانشی شمع‌ها در خاک‌های روانگرا

دوره 23، شماره 2، 1391

10.22067/civil.v23i2.17003

جواد هدایتی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ محمود یزدانی


بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح

دوره 23، شماره 2، 1391

10.22067/civil.v23i2.17006

محمد علی انشکانی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ علی اکبر آقاکوچک


مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/civil.v24i1.21997

بهروز حسنی؛ احسان ژیانی عیدگاهی؛ علیرضا حسن زاده طاهری؛ ناصر ظریف مقدم


تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر

دوره 23، شماره 1، 1390

10.22067/civil.v23i1.12784

سعید غفارپور جهرمی؛ نبی ا... احمدی؛ شهرام وثوق؛ علی خدایی


کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال

دوره 22، شماره 2، 1390

10.22067/civil.v22i2.10631

محمد رضایی پزند؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی