ارائه‌ی روش ابتکاری توسعه‌ی مدل فرصت‌های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه‌مبنا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مدل فرصت‌های تداخلی که توان تحلیلی خوبی دارد، یکی از مدل‌هایی است که ساختار احتمالی داشته و برای مدل‌سازی فرایند توزیع سفر در برنامه‌ریز حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل ذاتاً دارای دو محدودیت اساسی می‌باشد. چرا که در این مدل فرض می‌شود سفرکنندگان از تمامی فرصت‌های موجود در نواحی، از زمان سفر و تمام مقاصد آگاه هستند و آن را هنگام تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌دهند. در این مقاله، روشی نوین برای بسط مدل فرصت‌های تداخلی عادی، کاهش محدودیت‌های آن و افزایش انطباق‌پذیری این مدل با الگوی انتخاب مقصد سفرهای خرید خانه مبنا ارائه شده است. متدولوژی تحقیق به این صورت است که برای پارامترهای اصلی مدل فرصت تداخلی، یعنی عامل فرصت و عامل رتبه‌بندی مقاصد، ضرایب و وزن‌هایی در نظر گرفته شده است و مدل پایه پس از محاسبه این ضرایب کالیبره شده است. وزن‌دهی به عوامل فوق در قالب ضرایب اصلاحی تحت عنوان میزان شناخت از فرصت‌های بالقوه و میزان شناخت مبدأ – مقصدی با توجه به فاصله‌ی بین مبادی و مقاصد در نظر گرفته شده است. در این مقاله ضمن تبیین ساختار مدل فرصت‌های تداخلی توسعه‌یافته، به کالیبراسیون مدل در قالب یک مطالعه‌ی موردی در شهر قزوین پرداخته شده است. تحلیل کارایی مدل فرصت تداخلی عادی و مدل فرصت تداخلی توسعه یافته در خصوص سفرهای خرید در شهر قزوین بررسی و مقایسه شده است و ضمن بیان نتایج کالیبراسیون و اعتبارسنجی هر دو مدل، بهبود نسبی حاصل از این نوع مدل‌سازی به نسبت مدل فرصت‌های تداخلی پایه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Innovative Methodology to Extend Intervening Opportunity Model for Predicting Home-based Shopping Trips

نویسندگان [English]

  • mahmod Ahmadinejad
  • shahriyar Afandizadeh
  • s.mehdi Yadi Hamedani
چکیده [English]

The conventional Intervening Opportunity Model which is potentially a powerful analytical and probabilistic model, has been used in transportation planning to model trip distribution pattern. This model is basically suffering from two main limitations. These limitations are the assumptions that trip makers are fully aware of all available opportunities in the area and their trip lengths to all possible destinations and that they evaluate all the destinations during their decision making process. This paper has attempted to extend conventional intervening opportunity, omit the limitations inherent in it and maximize its compatibility with the common destination choice pattern of home-based shopping trips. The overall idea is that for the main parameters of the intervening opportunity model (i.e. the opportunity and destination ranking variables) some coefficients and weights may be considered in order to calibrate the model once these weights and coefficients are calculated and included. These weights have been considered as modification factors according to the knowledge of the trip makers about the opportunities at destinations and also the knowledge on the accessibility of the shopping destinations. In this paper, the proposed structure of Extended Intervening Opportunity Model (EIOM) has been calibrated for a case study in Qazvin city. So, the effectiveness of conventional intervening opportunity model and extended intervening opportunity model has been measured and compared. In addition to results of calibrations and validations for both models, relative improvement of proposed model in comparing to conventional intervening opportunity model has been shown

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home-based shopping trips
  • Trip distribution
  • Extended intervening opportunity model
CAPTCHA Image