تاثیر نانورس و کربنات کلسیم رسوبی در اصلاح مشخصات و رفتار رئولوژیکی قیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجایی تهران

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

استفاده از مواد و مصالح مختلف در بهبود خصوصیات رفتاری قیرها همواره مدنظر محققان بسیاری بوده است تا بدین ترتیب بتوانند عمر روسازی‌های آسفالتی را افزایش دهند. در این مقاله از سه نوع اصلاح‌کننده جدید شامل کربنات کلسیم رسوبی و دو نوع نانورس استفاده می‌شود. قیر اصلاح‌شده در درصدهای وزنی مختلف و در شرایط مختلف پیرشدگی کوتاه‌مدت و درازمدت تحت آزمون‌های مختلف رئولوژیکی قرار گرفتند تا تاثیر نوع و مقدار اصلاح‌کننده بر بهبود مشخصات رئولوژیکی و پیرشدگی مورد ارزیابی قرار گیرد. ترکیب قیر و نانورس با به کارگیری یک فرایند ترمودینامیکی و به روش سعی و خطا انجام می‌شود و سازگاری نانورس با قیر و ساختار ترکیبی آن نیز با به کارگیری تکنیک پراش اشعه ایکس مورد کنکاش قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق به وضوح نشان دهنده بهبود رفتار رئولوژیکی قیر و افزایش مقاومت در برابر پدیده پیرشدگی در درازمدت و کوتاه مدت است که تابعی از نوع و مقدار اصلاح کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nanoclay and Precipitated Calcium Carbonate to improve Rheological Properties of Bitumen Binder

نویسندگان [English]

  • said Ghaffarpour Jahromi 1
  • nabi Ahmadi 1
  • shahram Vossough 1
  • Ali khodaii 2
1
2
چکیده [English]

Modified bituminous materials can bring real benefits to highway maintenance/construction, in terms of better and longer lasting roads, and savings in total road life castings. This paper present the effect of there novel modifier as Precipitated Calcium Carbonate (PCC) and two type of nanoclay on rheological properties of bitumen binder. Various blends of modifier and bitumen were selected and empirical rheological test were conducted on short term and long term aging condition. Nanocomposite morphology of bitumen and nanoclay was also investigated by using XRD technique to achieve the best structure. The result show that depends of type, properties and content of modifier, aging resistance improve

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modify Bitumen
  • Precipitated Calcium Carbonate
  • Nanoclay
  • Rheological Properties
CAPTCHA Image