داوران

لیست داوران سال 1401

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID) وابستگی سازمانی Scopus ID
توحید اخلاقی takhlaghi@tabrizu.ac.ir 0000-0001-6794-248X دانشگاه تبریز 20336697100
حسین استیری h.estiri@gonabad.ac.ir 0000-0003-0207-8736 مجتمع آموزش عالی گناباد  
اصغر اصغری مقدم moghaddam@tabrizu.ac.ir 0000-0002-5984-094X دانشگاه تبریز 15070324200
محمدرضا اصفهانی esfahani@um.ac.ir 0000-0002-2655-2466 دانشگاه فردوسی مشهد 7003588686
حسین اعتمادفرد etemadfard@um.ac.ir 0000-0003-3805-1711 دانشگاه فردوسی مشهد 56731100900
آرش اکبری حامد akbarihamed.a@sut.ac.ir 0000-0003-0633-4805 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 56215137900
احسان ایازی ayaziehsan@civileng.iust.ac.ir 0000-0001-9120-4903 دانشگاه علم و صنعت ایران 57190012845
کاظم برخورداری بافقی kbarkhordari@yazd.ac.ir 0000-0003-4681-7940 دانشگاه یزد 12770203900
مجید برقیان barghian@tabrizu.ac.ir 0000-0002-8765-7958 دانشگاه تبریز 6504510481
ایرج برگ گل bargegol@guilan.ac.ir 0000-0003-2636-4200 دانشگاه گیلان 57192112041
بهنود برمایه ور b.barmayehvar@art.ac.ir 0000-0001-8805-0915 دانشگاه هنر 57203868910
ندا بقیعی n.baghiee@qiet.ac.ir 0000-0002-1949-2178 دانشگاه صنعتی قوچان  
جعفر بلوری بزاز bolouri@um.ac.ir 0000-0002-5106-1845 دانشگاه فردوسی مشهد 55327869400
سید یاسر بنی هاشمی y.banihashemi@um.ac.ir 0000-0001-9402-5388 دانشگاه فردوسی مشهد 56416321500
حمید بهبهانی behbahani@iust.ac.ir 0000-0002-4014-9243 دانشگاه علم و صنعت ایران 6602829056
فرهاد بهنام فر farhad@iut.ac.ir 0000-0002-4435-3540 دانشگاه صنعتی اصفهان 6507450800
حسین پهلوان pahlavan@shahroodut.ac.ir 0000-0002-7016-9683 دانشگاه صنعتی شاهرود 56005010800
عباس پوردیلمی a.pourdeilami@du.ac.ir   دانشگاه دامغان  
سعید تاروردیلو s.tariverdilo@urmia.ac.ir 0000-0003-3062-9216 دانشگاه ارومیه 35219202900
امیرحسین جعفریه ah.jafarieh@umz.ac.ir 0000-0001-6625-7720 دانشگاه مازندران 56030324800
میثم جلالی mjalali@shahroodut.ac.ir 0000-0001-9525-2590 دانشگاه صنعتی شاهرود 57222544399
رضا جهانشاهی jahanshahireza@science.usb.ac.ir 0000-0003-2931-2377 دانشگاه سیستان و بلوچستان 36463541000
سجاد چهره قانی s.chehreghani@urmia.ac.ir 0000-0003-4230-5454 دانشگاه ارومیه 57193526190
غلامحسین حامدی hamedi@guilan.ac.ir 0000-0003-4421-3721 دانشگاه گیلان 39861187200
حسن خاکسار h.khaksar@iau-tnb.ac.ir 0000-0003-0291-9128 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 57217950153
محمد رضا خان محمدی mkhanmohammadi@iut.ac.ir 0000-0003-2900-944X دانشگاه صنعتی اصفهان 57162961800
محمد داربر darbor@sut.ac.ir 0000-0001-7854-9077 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 57197760768
روزبه دبیری rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir 0000-0002-1807-1945 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 39961180000
الهام رجبی rajabi@tafreshu.ac.ir 0000-0003-1384-1792 دانشگاه تفرش 55519933200
امیرمسعود رحیمی amrahimi@znu.ac.ir 0000-0002-4851-150X دانشگاه زنجان 56484790700
مجتبی سالخورده m-salkhordeh@email.kntu.ac.ir 0000-0003-4839-0143 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 57209075516
وهاب سرفرازی vahab.sarfarazi@gmail.com 0000-0003-2189-3365 دانشگاه صنعتی همدان 50562119100
نوید سیاه پلو n.siahpolo@mjdkh.ac.ir 0000-0002-7813-9008 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 56483209800
فریبا شادان fariba.shadan@mazust.ac.ir 0000-0002-7205-9525 دانشگاه علم و فناوری مازندران 56784101500
کاظم شاکری shakeri@uma.ac.ir 0000-0002-7242-7754 دانشگاه محقق اردبیلی 35076458800
عبدالرضا شیخ الاسلامی sheikh@iust.ac.ir 0000-0001-9107-0191 دانشگاه علم و صنعت ایران 55976294300
حمید شیرازی shirazi2039@mshdiau.ac.ir 0000-0002-9033-9600 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
حسین صالح زاده salehzadeh@iust.ac.ir 0000-0003-0289-6640 دانشگاه علم و صنعت ایران 36873164000
محمدرضا صبور sabour@kntu.ac.ir 0000-0002-3606-3762 دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی 7004116393
سید علی صحاف asahaf@um.ac.ir 0000-0003-2156-6356 دانشگاه فردوسی مشهد 57201482864
فرهاد صمیمی نمین f.samiminamin@znu.ac.ir 0000-0002-7953-4843 دانشگاه زنجان 24605815700
محمود عامری ameri@iust.ac.ir 0000-0002-6098-1037 دانشگاه علم و صنعت ایران 25931472400
سید ابراهیم عبدالمنافی رکنی e.abdolmanafi@srbiau.ac.ir 0000-0003-0812-3059 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 57163806100
جعفر عسگری مارنانی j_asgari@iauctb.ac.ir 0000-0002-4090-6427 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 55750266600
ابراهیم علامتیان alamatian_e@khavaran.ac.ir 0000-0002-2254-758X موسسه آموزش عالی خاوران 55096966000
جواد علامتیان alamatian@yahoo.com 0000-0001-7996-7940 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 24175712700
سعید غفارپور جهرمی saeed_ghf@sru.ac.ir 0000-0002-3033-7195 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 25629513300
هادی فتاحی h.fattahi@arakut.ac.ir 0000-0001-6427-0534 دانشگاه صنعتی اراک 55836231200
محمود فغفور مغربی magrebi@yahoo.com 0000-0002-0082-0020 دانشگاه فردوسی مشهد 6602383964
عباس قاسمی abb.ghasemi@iauctb.ac.ir   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
فرهود کلاته fkalateh@tabrizu.ac.ir 0000-0001-5192-9408 دانشگاه تبریز 36952905800
محمد گل محمدی m.golmohammadi@torbath.ac.ir 0000-0001-8620-4159 دانشگاه تربت حیدریه 57257975100
مجتبی لزگی نظرگاه m.lezgy@hsu.ac.ir 0000-0002-7610-1241 دانشگاه حکیم سبزواری 36087596300
مجتبی مختاریان اصل m.mokhtarian@uut.ac.ir   دانشگاه صنعتی ارومیه 57202349880
مجتبی مغربی mojtabamaghrebi@um.ac.ir 0000-0001-7284-9095 دانشگاه فردوسی مشهد 55928908900
علی مهدوی a-mahdavi@araku.ac.ir 0000-0002-1052-5885 دانشگاه اراک 55505542300
سیده مهدیه میراعلمی Miralami@rahman.ac.ir 0000-0003-0485-919X موسسه آموزش عالی رحمان رامسر  
حمید میرزاحسین mirzahossein@eng.ikiu.ac.ir 0000-0003-1615-9553 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 57188715633
مصطفی نادری m.naderi@iasbs.ac.ir 0000-0002-3419-5016 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 56167382400
مهدی نجفی mehdinajafi@yazd.ac.ir 0000-0002-1609-3702 دانشگاه یزد 56400371000
وحید نجفی مقدم گیلانی Vahid.moghaddam90gmail.com 0000-0001-9085-3477 دانشگاه علم و صنعت ایران 57200122823
بهرام نوائی نیا navayi@nit.ac.ir 0000-0002-7106-5464 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 55521523700
روح الله نوری noor@ut.ac.ir 0000-0002-7463-8563 دانشگاه تهران 26030017400
جواد واثقی امیری vaseghi@nit.ac.ir 0000-0002-0267-4709 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 23037024800
مصطفی وامق m_vamegh@azad.ac.ir 0000-0003-0957-2913 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 57189873232
محمد یکرنگ نیا yekrangnia@sru.ac.ir 0000-0002-3213-5343 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 56231123400
مهدی یوسفی m_yousefi@cmu.ac.ir 0000-0003-1830-2659 دانشگاه دریانوردی و علوم چابهار 57194389428