داوران

لیست داوران سال 1402

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

وابستگی سازمانی

Scopus ID

توحید

اخلاقی

takhlaghi@tabrizu.ac.ir

0000-0001-6794-248X

دانشگاه تبریز

20336697100

حسین

استیری

h.estiri@gonabad.ac.ir

0000-0003-0207-8736

مجتمع آموزش عالی گناباد

 

اصغر

اصغری مقدم

moghaddam@tabrizu.ac.ir

0000-0002-5984-094X

دانشگاه تبریز

15070324200

محمدرضا

اصفهانی

esfahani@um.ac.ir

0000-0002-2655-2466

دانشگاه فردوسی مشهد

7003588686

حسین

اعتمادفرد

etemadfard@um.ac.ir

0000-0003-3805-1711

دانشگاه فردوسی مشهد

56731100900

آرش

اکبری حامد

akbarihamed.a@sut.ac.ir

0000-0003-0633-4805

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

56215137900

احسان

ایازی

ayaziehsan@civileng.iust.ac.ir

0000-0001-9120-4903

دانشگاه علم و صنعت ایران

57190012845

کاظم

برخورداری بافقی

kbarkhordari@yazd.ac.ir

0000-0003-4681-7940

دانشگاه یزد

12770203900

مجید

برقیان

barghian@tabrizu.ac.ir

0000-0002-8765-7958

دانشگاه تبریز

6504510481

ایرج

برگ گل

bargegol@guilan.ac.ir

0000-0003-2636-4200

دانشگاه گیلان

57192112041

بهنود

برمایه ور

b.barmayehvar@art.ac.ir

0000-0001-8805-0915

دانشگاه هنر

57203868910

ندا

بقیعی

n.baghiee@qiet.ac.ir

0000-0002-1949-2178

دانشگاه صنعتی قوچان

 

جعفر

بلوری بزاز

bolouri@um.ac.ir

0000-0002-5106-1845

دانشگاه فردوسی مشهد

55327869400

سید یاسر

بنی هاشمی

y.banihashemi@um.ac.ir

0000-0001-9402-5388

دانشگاه فردوسی مشهد

56416321500

حمید

بهبهانی

behbahani@iust.ac.ir

0000-0002-4014-9243

دانشگاه علم و صنعت ایران

6602829056

فرهاد

بهنام فر

farhad@iut.ac.ir

0000-0002-4435-3540

دانشگاه صنعتی اصفهان

6507450800

حسین

پهلوان

pahlavan@shahroodut.ac.ir

0000-0002-7016-9683

دانشگاه صنعتی شاهرود

56005010800

عباس

پوردیلمی

a.pourdeilami@du.ac.ir

 

دانشگاه دامغان

 

سعید

تاروردیلو

s.tariverdilo@urmia.ac.ir

0000-0003-3062-9216

دانشگاه ارومیه

35219202900

امیرحسین

جعفریه

ah.jafarieh@umz.ac.ir

0000-0001-6625-7720

دانشگاه مازندران

56030324800

میثم

جلالی

mjalali@shahroodut.ac.ir

0000-0001-9525-2590

دانشگاه صنعتی شاهرود

57222544399

سجاد

چهره قانی

s.chehreghani@urmia.ac.ir

0000-0003-4230-5454

دانشگاه ارومیه

57193526190

غلامحسین

حامدی

hamedi@guilan.ac.ir

0000-0003-4421-3721

دانشگاه گیلان

39861187200

محمد

داربر

darbor@sut.ac.ir

0000-0001-7854-9077

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

57197760768

روزبه

دبیری

rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir

0000-0002-1807-1945

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

39961180000

الهام

رجبی

rajabi@tafreshu.ac.ir

0000-0003-1384-1792

دانشگاه تفرش

55519933200

امیرمسعود

رحیمی

amrahimi@znu.ac.ir

0000-0002-4851-150X

دانشگاه زنجان

56484790700

مجتبی

سالخورده

m-salkhordeh@email.kntu.ac.ir

0000-0003-4839-0143

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

57209075516

وهاب

سرفرازی

vahab.sarfarazi@gmail.com

0000-0003-2189-3365

دانشگاه صنعتی همدان

50562119100

نوید

سیاه پلو

n.siahpolo@mjdkh.ac.ir

0000-0002-7813-9008

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

56483209800

فریبا

شادان

fariba.shadan@mazust.ac.ir

0000-0002-7205-9525

دانشگاه علم و فناوری مازندران

56784101500

کاظم

شاکری

shakeri@uma.ac.ir

0000-0002-7242-7754

دانشگاه محقق اردبیلی

35076458800

عبدالرضا

شیخ الاسلامی

sheikh@iust.ac.ir

0000-0001-9107-0191

دانشگاه علم و صنعت ایران

55976294300

حمید

شیرازی

shirazi2039@mshdiau.ac.ir

0000-0002-9033-9600

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

حسین

صالح زاده

salehzadeh@iust.ac.ir

0000-0003-0289-6640

دانشگاه علم و صنعت ایران

36873164000

محمدرضا

صبور

sabour@kntu.ac.ir

0000-0002-3606-3762

دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

7004116393

سید علی

صحاف

asahaf@um.ac.ir

0000-0003-2156-6356

دانشگاه فردوسی مشهد

57201482864

فرهاد

صمیمی نمین

f.samiminamin@znu.ac.ir

0000-0002-7953-4843

دانشگاه زنجان

24605815700

محمود

عامری

ameri@iust.ac.ir

0000-0002-6098-1037

دانشگاه علم و صنعت ایران

25931472400

جعفر

عسگری مارنانی

j_asgari@iauctb.ac.ir

0000-0002-4090-6427

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

55750266600

ابراهیم

علامتیان

alamatian_e@khavaran.ac.ir

0000-0002-2254-758X

موسسه آموزش عالی خاوران

55096966000

سعید

غفارپور جهرمی

saeed_ghf@sru.ac.ir

0000-0002-3033-7195

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

25629513300

هادی

فتاحی

h.fattahi@arakut.ac.ir

0000-0001-6427-0534

دانشگاه صنعتی اراک

55836231200

محمود

فغفور مغربی

magrebi@yahoo.com

0000-0002-0082-0020

دانشگاه فردوسی مشهد

6602383964

عباس

قاسمی

abb.ghasemi@iauctb.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

فرهود

کلاته

fkalateh@tabrizu.ac.ir

0000-0001-5192-9408

دانشگاه تبریز

36952905800

محمد

گل محمدی

m.golmohammadi@torbath.ac.ir

0000-0001-8620-4159

دانشگاه تربت حیدریه

57257975100

مجتبی

لزگی نظرگاه

m.lezgy@hsu.ac.ir

0000-0002-7610-1241

دانشگاه حکیم سبزواری

36087596300

مجتبی

مختاریان اصل

m.mokhtarian@uut.ac.ir

 

دانشگاه صنعتی ارومیه

57202349880

مجتبی

مغربی

mojtabamaghrebi@um.ac.ir

0000-0001-7284-9095

دانشگاه فردوسی مشهد

55928908900

علی

مهدوی

a-mahdavi@araku.ac.ir

0000-0002-1052-5885

دانشگاه اراک

55505542300

سیده مهدیه

میراعلمی

Miralami@rahman.ac.ir

0000-0003-0485-919X

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

 

حمید

میرزاحسین

mirzahossein@eng.ikiu.ac.ir

0000-0003-1615-9553

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

57188715633

مصطفی

نادری

m.naderi@iasbs.ac.ir

0000-0002-3419-5016

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

56167382400

مهدی

نجفی

mehdinajafi@yazd.ac.ir

0000-0002-1609-3702

دانشگاه یزد

56400371000

وحید

نجفی مقدم گیلانی

Vahid.moghaddam90gmail.com

0000-0001-9085-3477

دانشگاه علم و صنعت ایران

57200122823

روح الله

نوری

noor@ut.ac.ir

0000-0002-7463-8563

دانشگاه تهران

26030017400

جواد

واثقی امیری

vaseghi@nit.ac.ir

0000-0002-0267-4709

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

23037024800

مصطفی

وامق

m_vamegh@azad.ac.ir

0000-0003-0957-2913

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

57189873232

محمد

یکرنگ نیا

yekrangnia@sru.ac.ir

0000-0002-3213-5343

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

56231123400

مهدی

یوسفی

m_yousefi@cmu.ac.ir

0000-0003-1830-2659

دانشگاه دریانوردی و علوم چابهار

57194389428