ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مطالعات بسیاری در زمینه اثر جدا از هم ضریب اصطکاک یا عمق بافت بر روی تصادف‌ها در راه انجام شد، ولی تاکنون پژوهشگران اثرهای این دو متغیر را با هم نسنجیده‌اند. در این پژوهش اندرکنش اصطکاک و عمق بافت رویه آسفالتی و نرخ تصادف‌های، در سی مقطع آزادراهی بررسی شده است. در این راستا آمار و داده‌ها تصادف‌ها جمع آوری و برای اندازه‌گیری ضریب اصطکاک دستگاهی طراحی و ساخته شد. با تحلیل رگرسیون غیر خطی روی آمار و داده‌ها یک الگوی نمایی ترکیبی به دست داده اند. نتیجه‌های الگوسازی نشان می دهد که برخلاف رابطه موجود میان ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی، هر یک از آن‌ها اثرهای مستقلی دارند که می‌تواند کاهش چشمگیری در نرخ تصادف‌های آزادراهی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Combined Effects ofَ Friction Coefficient and Texture Depth of Asphalt Concrete Pavement on Freeway Accidents

نویسندگان [English]

  • bahnam Amini
  • hamid reza salehpour
چکیده [English]

Many studies have been conducted focusing on the effects of friction coefficient or texture depth on the highway accident risk. However, combined effects of these parameters have not been still addressed. In this research the interaction between friction coefficient, texture depth and accident rate in 30 freeway sections were examined. The accident data were gathered and an apparatus was designed to measure friction coefficient. A nonlinear regression analysis was performed and a combined exponential model was obtained. The results indicated that despite cross correlation between friction coefficient and texture depth, thess parameters have some independent effects on accident rates which can be used to decrease freeway accidents significantly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement Skid Resistance
  • Pavement Friction Coefficient
  • Texture Depth
  • Freeway Accidents
  • Accident Rate
CAPTCHA Image