مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

امروزه روش‌های مختلفی برای ارزیابی معیارهای موجود در بهسازی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به رویکرد آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به میزان لرزه خیزی مناطق وسیعی از کشور و وجود تعداد قابل توجه سازه‌های مصالح بنایی غیرمسلح، کاربرد این روش در مورد انتخاب گزینه برتر بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح با رویکرد یک طبقه بسط داده شده است. پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی غیر مسلح طبقه بندی و اولویت گذاری شده و گزینه های مرتبط با تقویت این‌گونه ساختمان‌ها در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج بررسی بیانگر برتری تقویت سازه با استفاده از شاتکریت دیوارهای مصالح بنایی در مقایسه با سایر گزینه‌های پیشنهاد شده می باشد.

عنوان مقاله [English]

An Investigation on The Analytic Hierarchy Process (AHP): Optimum Rehabilitation Process of The Unreinforced Masonry Buildings

نویسندگان [English]

  • bhnam M. Azmoodeh 1
  • abdolreza S. Moghadam 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, distinctive methods are used in evaluation of the criteria in order to making decision. Among them the analytic hierarchy process (AHP) is one of the most efficient. Due to the seismicity of the vast majority part of the country and also the existence of the large number of the unreinforced masonry buildings, the application of the AHP method in order to reach to the best alternative of the strengthening of these buildings are developed. The effective parameters in the evaluation alternatives are classified and suitable alternatives for the rehabilitation are evaluated. The results illustrate the preference of the strengthening the masonry walls with the shotcrete, compared to the other alternatives.

CAPTCHA Image