بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در سازه های بتنی پیش ساخته ‌صفحه‌ای ، طراحی‌ها با فرض صلب بودن اتصالات انجام می‌گیرد. ولی، در بارهای لرزه ای اتصالات وارد محدوده غیر خطی- غیر کشسان می شوند و باید رفتار واقعی سازه با در نظرگرفتن اتصالات غیر کشسان بررسی شود. در این مقاله سه گونه اتصال معمول در سازه‌های صفحه‌ای بررسی و با کمک برنامه غیر خطی ANSYS و به کارگیری پوش منحنی‌های تناوبی، الگوسازی شده اند. نتیجه‌ها نشان می دهد که الگوی رفتاری فنر غیرخطی بسیار نزدیک به رفتار واقعی اتصال می‌باشد و با حالت صلب تفاوت دارد. الگوی غیر خطی در اتصالات زوج دیوار های برشی پیش ساخته بتنی، که سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی زلزله هستند، به کار رفت و تحلیل‌‌های متفاوت انجام شد. براساس تحلیل‌های انجام شده نیروهای به وجود آمده در اتصالات و تغییر شکل‌های سازه، با فرض اتصال صلب متفاوت است و با الگو‌سازی اتصالات به صورت واقعی، نتیجه‌های دیگری به دست می‌آیند. نیروهای داخلی در اتصال با فرض غیر خطی بودن رفتار، کمتر از حالت صلب می‌شود و تغییر شکل‌های سازه نیز بیشتر است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که کاهش نیروهای داخلی در حدود 7/6 برابر و افزایش تغییر شکل‌ها در حدود 4 برابر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Coupled-Precast Shear Walls Subjected to Cyclic Loads

نویسندگان [English]

  • hashem Shariatmadar 1
  • hamid reza Abbasian 2
1
2
چکیده [English]

Large panel precast structures are analyzed based on the connection rigidity. However, the connections undergo nonlinear and inelastic response, when subjected to seismic loads. Thus, to study the actual behavior of structure, the connection nonlinearity should be implemented in the joints. In this paper, three conventional connection types are modeled based on the envelope of their cyclic responses using ANSYS program. The results reveal that the behaviors of modeled connections are very close to experimental results. The nonlinearity of connection is modeled in the coupled-precast shear walls, as a lateral load resisting elements, and several analyses are preformed. The results show, when the nonlinear behavior of connection are considered the forces in the connections are smaller up to 6.7 times and the displacements are greater up to 4 times in comparison with those for rigid connection state, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inelastic Connection
  • Coupled-Precast Shear Walls
  • Seismic Load
CAPTCHA Image