بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله بهینه‌سازی شکل و پیکره سخت کننده پوسته ها به‌ صورت همزمان انجام شده است. هدف به ‌دست آوردن شکل بهینه پوسته همراه با چیدمان و نحوه قرارگیری بهینه لایه‌های سخت‌کننده‌ در دو سوی سطح سازه پوسته‌ای است. به عبارت دیگر، با استفاده از این روش، همزمان با بهینه‌سازی شکل صفحه میانی پوسته، پیکره سخت‌کننده‌های سطحی نیز بهینه شده است. روش حل مسئله برمبنای گسسته‌سازی اجزا محدود است. مصالح هر جزء توسط مواد ساختگی با حفره‌های ریز‌مقیاس مستطیلی شبیه‌سازی شده‌اند. چگالی مصالح هر جزء، به صورت تابعی از پارامترهای هندسی حفره‌های ریز‌مقیاس بیان شده و به عنوان متغیر طراحی در فرایند بهینه‌سازی پیکره مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هندسه پوسته با استفاده از سطوح نربز تولید شده و نقاط کنترلی تولیدکننده سطح به‌عنوان متغیر طراحی در قسمت بهینه‌سازی شکل استفاده شده‌اند. مسئله بهینه‌سازی در هر بخش با استفاده از روش مجانب‌های پویا حل شده است. به منظور نشان دادن کارایی روش، چند مثال ارائه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Shape and Reinforcement Topology Optimization of Shell Structures by Using the Method of Moving Asymptotes

نویسندگان [English]

  • bhroz hasani
  • hosin Ghasemnejad
  • S.mehdi Tavakoli
چکیده [English]

This article is devoted to the simultaneous optimization of shape and topology of shell structures. The optimum shape is obtained together with the optimum layout for the reinforcement layers at the both sides of the shell surface. To solve this problem the finite element method is employed. It is assumed that each element is comprised of a porous media with microscopic rectangular voids where the density of the material in each element is a function of the geometric parameters of the voids. These parameters are also considered as the design variables of the topology optimization problem. The geometry of the shell structure is defined by using Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS) technique and the control points of the NURBS’ surfaces are considered as the design variables of the shape optimization problem. For solution the Method of Moving Asymptotes (MMA) is employed. To demonstrate the efficiency of the method a few examples are presented and the results are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Topology Optimization
  • Shape Optimization
  • Shell, Stiffener
CAPTCHA Image