بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جابه جایی ذره‌های رسوب ناشی از تغییر الگوی جریان، آبشستگی نامیده می شود. این پدیده یکی از دلیل‌های پایدار نبودن پل ها و در نهایت خراب شدن آن‌ها به شمار می‌رود. از این‌رو ارائه روش‌هایی برای مهار و کاهش آبشستگی اهمیت دارد. به کارگیری تجهیزاتی مانند طوق و شکاف بر روی پایه برای فراهم ساختن پایداری پل ها می تواند از راهکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف باشد. در این پژوهش، نخست کارکرد دو گونه طوق مربعی و دایره ای روی یک الگوی تک پایه استوانه ای بررسی شد. سپس با ایجاد شکاف روی پایه و ترکیب طوق و شکاف اثر با هم این دو روش در کاهش میزان آبشستگی مورد توجه قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان داد، طوق مربعی نسبت به گونه دایره ای در کاهش عمق آبشستگی کارکرد بهتری دارد. به کارگیری ترکیبی از طوق و شکاف روی پایه سبب شد عمق آبشستگی به میزان بیشتری کاهش یابد، به گونه ای که در این حالت (ترکیب طوق مربعی با W/D=2-5 و شکاف) توانست عمق آبشستگی را تا80% کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Collar- Slot Combination on the Local Scouring Around the Bridge Piers

نویسندگان [English]

  • hosin Shariati
  • said reza khodashenas
  • kazem Esmaili
چکیده [English]

Scoure is the removal of particle sediment which results variation of flow pattern. Local scour is considered as one of the reasons of instability and ultimately failure of bridges.Therefore, proposing some controlling methods to reduce this phenomenon is essential. In the study, effects of two types of squar and circular collar on a single cylindrical model have been investigated. In the next step by providing a slot through the pier and combination of collar and slot was used to investigate the scouring reduction. The results showed that use of both collar, specically below bed level decreased the scour depth. Square collar was more effective than circular in decreasing the scour depth. Combination of slot and collar on the pier could further reduce the scouring depth in which a square collar with W/D=2.5 in the bed with a slot near the bed reduce scouring depth up to 80 percent consequence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scouring
  • Collar
  • Slot
  • Collar- Slot Combination
  • bridge pier
CAPTCHA Image