نویسنده = سعید غفارپور جهرمی
کاربرد مقاومت الکتریکی برای بررسی پایایی بتن

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393

10.22067/civil.v25i1.35801

امیررضا پیلوار؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ مهدی مهدی خانی؛ فرامرز مودی


تقویت خمشی و خمشی- برشی دال‌های مجوف بتن مسلح با استفاده از الیاف CFRP و GFRP و ورق‌های فولادی

دوره 24، شماره 2، بهمن 1392

10.22067/civil.v24i2.28787

محمدمهدی صالحی یانه سری؛ علی مدانلو؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوایی نیا


تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود

دوره 24، شماره 2، بهمن 1392

10.22067/civil.v24i2.28789

محمدحسین امین فر؛ بهمن فرهمند آذر؛ هادی صفری؛ مرتضی بیکلریان


ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP

دوره 24، شماره 2، بهمن 1392

10.22067/civil.v24i2.28893

سید روح ا.. موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر


بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV

دوره 23، شماره 2، 1391

10.22067/civil.v23i2.17014

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی؛ فریبا بهروزیvند