بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر مکانیسم گسیختگی، تغییر شکل خاک ماسه ای و تاثیر مسلح کننده ها بر این فرآیند در زیر یک پی نواری به کمک روش PIV بررسی شده است. بدین منظور مدلسازی‌های فیزیکی بر روی خاک ماسه‌ای انجام شده و برای مسلح سازی از مواد ژئوسنتتیکی مناسب استفاده گردیده است. در هر مرحله از بارگذاری، از توده تغییر شکل یافته خاک عکسبرداری دیجیتال شده و تصاویر مورد پردازش قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایشات نشان می‌دهند که استفاده از مسلح کننده های مناسب منجر به افزایش قابل توجه ظرفیت باربری و کاهش میزان نشست پی و تغییر در مکانیسم گسیختگی شده و همچنین کارایی بهتر ژئوگرید نسبت به ژئوتکستایل در خاک‌های ماسه ای و در محدوده کرنش‌های کوچک ثابت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavior Investigation of Reinforced and Unreinforced Sand below Strip Foundation using PIV

نویسندگان [English]

  • masoud Hajialiloue Bonab
  • hoshang katebi
  • fariba bhroz Sarand
چکیده [English]

In this research, failure mechanism, soil deformation and effect of reinforcement below a strip foundation were studied using physical modeling and PIV method. For this purpose, a comprehensive set of tests were undertaken on dense and loose sands and different geosynthetic materials such as geotextile and geogrid for soil reinforcing. In each step of loading, digital image of deformed soil was captured and image processing was applied with GeoPIV software. The experimental results showed that using of geogrid and geotextile leading to increase bearing capacity considerably, reduce settlement and change the failure mechanism of sand. The test results showed also that geogrid has an effective performance in comparison with geotextile in sand at the range of small strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanistic-Empirical Method
  • error analysis
  • Monte Carlo Simulation
  • Fatigue
  • Rutting
  • Pavement Design
CAPTCHA Image