تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در عمل، سازه بر لایه‌های خاک انعطاف‌پذیر واقع شده است. بنابراین خاک نیز باید بمانند سازه مدل شود. یک سازه با تکیه‌گاه‌ صلب، و یک‌ سازه‌ با تکیه‌گاه‌ انعطاف‌پذیر از این‌ لحاظ ‌با یکدیگر اختلاف‌ دارند که‌ ممکن‌ است‌ قسمت‌ اصلی‌ انرژی ‌ارتعاشی‌ به‌‌وسیله‌ی تشعشع ‌امواج‌ و نیز توسط‌ عمل‌ هیسترزیس ‌در خاک‌ مستهلک‌ شود. در آیین‌نامه‌ی 2800 خاک زیر سازه صلب فرض شده است و از اثرات اندرکنش خاک - سازه صرف نظر شده است. در این تحقیق سعی شده تا تأثیر اندر کنش خاک - سازه بر پاسخ‌های ارتعاشی برای قاب‌های خمشی بتنی بررسی شود و روشی بر پایه‌ی المان‌های محدود مطابق با ضوابط و پارامتر‌های آیین‌نامه‌ی 2800 ارائه شود. دقت روش ارائه‌شده با چهار روش دیگر مراجع مقایسه شده است. نتایج حاصل از تاریخچه‌ی زمانی و تحلیل مودال بر روی سیستم‌های معرفی‌شده در نمودارها و جداول ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Soil – Structure Interaction Analysis of Concrete Structures by Using Finite Elements Method

نویسندگان [English]

  • M.H. Aminfar 1
  • B. Farahmand 1
  • H. Safari 2
  • M. Biglarian 1
1
2
چکیده [English]

In practice, foundations are settled on the soft layers of soil, so the ground must be designed as well as the structure. Wave propagation and hysteresis damping of soil layers may alter the seismic response of flexible-base design in comparison to controversial fixed-base. Lots of uncertainties about this issue, necessitate most of seismic design standards including Iranian standard No. 2800 to neglect the soil – structure interaction (SSI) effects on seismic response of structures. A simplified finite elements method is proposed in this research and applied according to the Standard No. 2800 criteria on reinforced concrete structures. The accuracy and efficiency of this method is compared with four other similar researches, and the results of time history and modal analyses for descriptive reinforced concrete systems are ilusterated in the form of figurs and charts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-Structure Interaction
  • Flexible-Base
  • Fixed-Base
  • Seismic Responses
  • Finite Elements Method
CAPTCHA Image