اثر دمای ریختن بر برخی مشخصات مکانیکی و دوام جداول بتنی پرسی خشک

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

شرایط آب و هوایی گرم یا سرد به شکل‌های مختلفی بر کیفیت بتن تأثیر می گذارند که یکی از آن‌ها افزایش یا کاهش دمای اولیه‌ی بتن می باشد. در این تحقیق تأثیر دمای اولیه‌ی بتن بر کیفیت آن در جداول بتنی ساخته شده به‌روش پرسی (فشاری) خشک و با استفاده از سیمان پرتلند، بررسی گردید. بتن‌هایی با طرح اختلاط یکسان و با دماهای اولیه 17، 25، 29 و 39 درجه‌ی سانتی‌گراد ساخته‌شدند و تا زمان انجام آزمایش، در شرایط استاندارد آزمایشگاهی عمل‌آوری شدند. سپس در سنین مختلف آزمایش‌هایی بر روی بتن انجام گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان دادند که دمای بتن در هنگام ریختن، پارامتر تأثیرگذاری بر ویژگی‌های مقاومتی و دوامی بتن می‌باشد. در دمای اولیه‌ی 39 درجه سانتی‌گراد به‌طور قابل ملاحظه‌ای کیفیت بتن کاهش یافت. در محدوده‌ی دمایی این تحقیق، دمای اولیه‌ی 25 درجه‌ی سانتی‌گراد منجر به به‌ترین کیفیت در بتن گردید. در سنین 7 و 42 روز، بتن با دمای اولیه‌ی 25 درجه‌ی سانتی‌گراد بالاترین مقاومت فشاری را کسب نمود و کم‌ترین میزان جذب آب نیز در بتن با دمای اولیه 25 درجه‌ی سانتی‌گراد مشاهده شد. بیش‌ترین مقدار مقاومت ویژه‌ی الکتریکی در سنین بالا متعلق به بتن با دمای اولیه‌ی 17 درجه‌ی سانتی‌گراد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Casting Temperature on some Mechanical Properties and Durability of Dry Pressed Precast Concrete Kerbs

نویسندگان [English]

 • h Famili 1
 • m Tadayon 2
 • m Khoshsima 1
1
2
چکیده [English]

Hot or cold weather condition affects the quality of the concrete in different ways, which one of them is increase or decrease in the initial temperature of the concrete. In this study, the impact of the initial temperature of the concrete on its quality in concrete kerbs made by dry pressing method with Portland cement is examined. Concretes with similar mix designs and initial temperatures of 17, 25, 29, and 39 were made and cured in the standard laboratory condition. Then, in different ages some tests were carried out on them. The test results showed that the temperature of the concrete during placement is a parameter that affects the strength and durability properties of the concrete. For the initial temperature of 39 , the quality of the concrete had a significant decrease. For the temperature range in this study, the initial temperature of 25 resulted in the highest quality of the concrete. In the 7 and 42 days of age, the concrete with 25 initial temperature obtained the highest compressive strength and the lowest water absorption. The highest electrical resistivity in high ages was related to the concrete with 17 initial temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Initial Temperature
 • No Slump Concrete
 • Compressive Strength
 • Electrical Resistivity
 • Water absorption
 • Depth of Penetration of Water
 • Bending Strength
 • Dry Pressed Concrete Kerb
CAPTCHA Image