ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت و روش طیف ظرفیت بهبود‌یافته در تعیین عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد کنگاور

2 دانشگاه کردستان

چکیده

تعیین عملکرد لرزه‌ای، یکی از مهم‌‌ترین موضوعات در مهندسی زلزله می‌باشد. بدین منظور، تاکنون چندین روش توسعه و مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی دو روش«طیف ظرفیت» و«طیف ظرفیت بهبود یافته» در تعیین عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح می باشد. بدین منظور، چند قاب انتخاب شد و تحت اثر رکوردهای زلزله‌ی مختلف، عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با دو روش مزبور ارزیابی گردید. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هر دو روش طیف ظرفیت و طیف ظرفیت بهبودیافته، تخمینی دست پایین از تغییرمکان را در ارزیابی سطوح عملکردی ارائه می‌کنند هم‌چنین براساس نتایج به‌دست آمده، روش طیف ظرفیت بهبود‌یافته دارای دقت به‌مراتب مناسب‌تری، نسبت به روش طیف ظرفیت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of accuracy of capacity spectrum and improved capacity spectrum methods for determination of performance of concrete frames

نویسندگان [English]

  • M. Izadpanah 1
  • A. Habibi 2
چکیده [English]

Performance seismic evaluation is an important topic in earthquake engineering. In this regard, several methods have previously been developed and used. The main objective of present research is to evaluate two methods including “Capacity Spectrum Method (CSM)” and “Improved Capacity Spectrum Method (ICSM)” in determination of seismic performance of concrete frames. For this purpose, several sample frames are subjected to several different earthquake records, seismic performance of them are evaluated using these two methods. It was demonstrated that CSM and ICSM methods underestimate displacement at seismic performance level. Based on the numerical results of this study, it was concluded that the ICSM method is more accurate than the CSM Method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete frames
  • Capacity spectrum method
  • Improved capacity spectrum method
  • Ductility
  • Seismic performance
CAPTCHA Image