کلیدواژه‌ها = نشست
بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 101-120

10.22067/civil.v26i1.44046

وهاب بشارت؛ محمد داوودی؛ محمد کاظم جعفری