نویسنده = سعید پورزینلی
پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به‌کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM)

دوره 28، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 109-124

10.22067/civil.v28i2.63162

علیرضا کردجزی؛ فریدون پویانژاد؛ فرزاد شهابیان


بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی

دوره 27، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 133-154

10.22067/civil.v27i1.50062

قاسم گرجی بندپی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ عزیز ا... اردشیر بهرستاقی


انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ

دوره 27، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 161-174

10.22067/civil.v27i2.59104

کاظم بدو؛ یاشار داوری اول


ارائه‌ی مدل فازی برای تعیین حساسیت مناطق ساحلی به ریزش نفتی(مطالعه‌ی موردی سواحل استان مازندران)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 163-171

10.22067/civil.v26i2.49197

فریدون وفایی؛ وحید هادی پور؛ ابوذر هادی پور؛ سید ابوالفضل موسوی


تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 25-38

10.22067/civil.v26i1.44036

حامد زاهدی خامنه؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمدرضا اکبرزاده؛ کاظم اسماعیلی


طراحی و ساخت دستگاه آزمایش فرسایش داخلی و ریزشویی در خاک‌ها

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 49-62

10.22067/civil.v26i1.44040

پیلتن طباطبائی شوریجه؛ عباس سروش


بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 101-120

10.22067/civil.v26i1.44046

وهاب بشارت؛ محمد داوودی؛ محمد کاظم جعفری


ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه‌سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی

دوره 25، شماره 2، آبان 1393، صفحه 17-30

10.22067/civil.v25i2.40613

سیدمحمدحسین جزایری ابنوی؛ محمدحسین ابوالبشری


معرفی تکنیکی جدید برای ارزیابی رفتار و تغییرحجم خاک‌های غیراشباع

دوره 25، شماره 2، آبان 1393، صفحه 31-52

10.22067/civil.v25i2.40700

غلام حسن اسکندری؛ علی رئیسی استبرق؛ عباس سروش


بررسی نقش مصرف نانوسیلیس در بتن بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی آن

دوره 25، شماره 2، آبان 1393، صفحه 67-78

10.22067/civil.v25i2.40623

محمدرضا صبور؛ مینا یکه لر؛ مرتضی نیکروان