کلیدواژه‌ها = شکل‌پذیری
بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 63-82

10.22067/civil.v22i1.9035

محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده؛ اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی؛ شوشتری A.Shooshtari شوشتری