کلیدواژه‌ها = مقاومت فشاری
تأثیر طول و رشته‌رشته شدن الیاف پلی‌پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی بتن

دوره 29، شماره 2، آبان 1396، صفحه 105-118

10.22067/civil.v29i2.24689

مهرداد حجازی؛ سید محسن علوی لنگرودی