نویسنده = علی رییسی استبرق
پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-84

10.22067/jfcei.2023.79475.1188

علی رییسی استبرق؛ حسام فتحعلی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ عبدالحسین هورفر


مقایسه عملکرد سیمان، سرباره کوره ذوب‌آهن (GGBS) و GGBS فعال شده در بهسازی یک خاک رسی

دوره 35، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-106

10.22067/jfcei.2022.74908.1115

امیر جهانی؛ علی رییسی استبرق؛ حسین خواجه پور؛ محدثه امینی


اثر کیفیت شیمیایی مایعات منفذی مختلف بر ارتباط مکش با پتانسیل تورمی یک خاک متورم-شونده

دوره 35، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-18

10.22067/jfcei.2022.71939.1053

سهراب خضریان؛ علی رییسی استبرق؛ محدثه امینی؛ جمال عبدالهی


اثر منیزیم‌اکسید در به‌سازی یک خاک رسی آلوده به فنانترن

دوره 34، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 53-66

10.22067/jfcei.2022.71848.1055

محدثه امینی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی


معرفی تکنیکی جدید برای ارزیابی رفتار و تغییرحجم خاک‌های غیراشباع

دوره 25، شماره 2، آبان 1393، صفحه 31-52

10.22067/civil.v25i2.40700

غلام حسن اسکندری؛ علی رئیسی استبرق؛ عباس سروش