تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 266
تعداد مقالات ارسال شده 1,363
درصد عدم پذیرش 68
تعداد مقالات پذیرفته شده 285
درصد پذیرش 21
زمان پذیرش (روز) 116
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 767

نشریه علمی-پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1368 توانسته است دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 3/11/859 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی-پژوهشی کشور، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار پنج نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی- مواد و شیمی و برق دریافت نمود. نشریه عمران که تا اکنون بصورت دو فصل نامه به چاپ رسیده است، با توجه به تعداد زیاد مقاله های دریافتی و پس از دریافت مجوزهای لازم، از سال 1397 شماره بصورت فصل نامه منتشر شده است. به منظور تسهیل در دریافت مقاله ها و انجام داوری، نویسندگان محترم مقاله های خود را از طریق وب سایت نشریه ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 34، شماره 1، بهار 1400 

3. بررسی تغییر‌شکل وابسته به زمان در ماسه‌های خشک

صفحه 35-52

10.22067/jfcei.2021.61760.0

مسعود نصیری؛ محمد حاجی عزیزی؛ احمد رضا مظاهری؛ پنکاسم جانپرادیست


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان