مطالعه آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت با استفاده از منحنی های شکنندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، زنجان، زنجان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان.

چکیده

در این تحقیق با بهره‌گیری از منحنی‌های شکنندگی به بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار خاک مسلح پشت به پشت به روش احتمالاتی پرداخته و اثر طول همپوشانی تسمه فلزی بر میزان آسیب پذیری این نوع دیوارها بررسی می‌شود. بدین منظور دیوار خاک مسلح پشت به پشت با نرم افزار تفاضل محدود FLAC2D شبیه‌سازی شده و با مدل فیزیکی میز لرزه اعتبار سنجی شده است. سپس با استفاده از نتایج تحلیل غیر خطی فزاینده، منحنی‌های شکنندگی به روش تحلیلی برحسب معیارهای شدت PGA و PGV تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک استخراج شده است. نتایج به‌دست آمده علاوه بر فراهم نمودن امکان پیش‌بینی احتمال آسیب‌پذیری دیوار در شدت‌های مختلف لرزه‌ای، حاکی از آن است که افزایش طول تسمه‌ها از مقدار 0.65 به 0.85 ارتفاع دیوار (افزایش طول همپوشانی از 0.3 تا 0.7 ارتفاع دیوار) تا 35 درصد در حوزه دور از گسل و تا حدود 50 درصد در حوزه نزدیک گسل، احتمال آسیب‌های لرزه‌ای این نوع دیوارها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Seismic Vulnerability of the Back-to-Back MSE Walls Using Fragility Curves

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahimi 1
  • Alireza Firoozfar 1
  • Hamid Alielahi 2
1 ,Department of Civil Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

In this research, the seismic behavior of the back-to-back MSE walls has been assessed in a probabilistic approach using the fragility curves and the effect of the overlapping length of the metal strips on the vulnerability of this type of walls has been investigated. To this end, the back-to-back MSE walls are simulated using FLAC2D finite difference program, and validated with a shaking table physical model test. So, using the results of nonlinear incremental analysis, fragility curves are analytically extracted based on PGA and PGV intensity measures under far-field and near-fault earthquakes. The obtained results, in addition to providing the possibility of predicting the vulnerability of the wall in different seismic intensities, indicate that increasing the length of the metal strips from 0.65 to 0.85 of the wall height (increasing the overlapping length from 0.3 to 0.7wall height), reduces the probability of seismic damage up to 35% in the far-field and by about 50% in the near-fault earthquakes, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragility curves"
  • Back-to-back MSE walls"
  • Seismic vulnerability"
  • Numerical modeling "
  • "
  • Near Field and Far Field Earthquakes"
https://doi.org/10.12989/gae.2024.36.3.277
[27]  PWRC, Technical Report for PWRC Certification of Construction Material, Products and Technique: Geogrid Tensar, Public Works Research Center, Tsukuba, Ibaraki, Japan (p.149), (2005) (In Japanese).
[28]  B. S. Institution, "Code of Practice for Strengthened/reinforced Soils and Other Fills: BS 8006-1: 2010", BSi, (2010).
[31]  F. Itasca, "FLAC-Fast Lagrangian Analysis of Continua, "Version. 8.0, in, Itasca Consulting Group, lnc, ed: Minneapolis, (2016).
[46]  P-2082-1, F. (2020). NEHRP recommended seismic provisions for new buildings and other structures.
[47]  PERR. (2021). PEER strong ground motion databases. Pacific Earthquake Engineering Research Center. Available: https://peer. berkeley. edu/peer-strong-ground-motion-databases (accessed Sep. 10, 2021).
CAPTCHA Image