کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی
تحلیل مخازن زمینی مکعبی بتنی با جداساز پایه تحت مولفه‌های انتقالی و دورانی زلزله

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 35-54

10.22067/jfcei.2023.80361.1206

لیلا کلانی ساروکلایی؛ لیلا خان محمدی؛ بهرام نوائی نیا


تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

دوره 22، شماره 1، 1389، صفحه 97-112

10.22067/civil.v22i1.9038

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا؛ لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین؛ یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه؛ شوکتی H. Showkati شوکتی