نویسنده = �������������� �������������� ��������
حل معکوس (در زمان) معادله انتقال آلودگی در رودخانه با استفاده از طرح حافظ گروه

دوره 35، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 35-52

10.22067/jfcei.2022.77645.1165

امیرمحمد سعادت؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


تأثیر شکل منبع تخلیه بر مشخصات جریان در تخلیۀ سطحی پساب‌های با شناوری منفی

دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 45-60

10.22067/civil.v30i2.50421

فاطمه شاچری؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محسن سعیدی؛ جمال محمدولی سامانی؛ احمد شاچری