نویسنده = حسن خاکسار
پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-50

10.22067/jfcei.2023.77217.1157

حسن خاکسار؛ سید احمد الماسی؛ امیر گلرو؛ محمد مهدی خبیری؛ حسین بهمنی


بررسی رابطه خصوصیات هندسی خودروها و تراکم ترافیک

دوره 35، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 19-34

10.22067/jfcei.2022.75645.1127

حسن خاکسار؛ حسین بهارزاده؛ الهام اشرفی