نمایه نویسندگان

آ

 • آسیائی، حسین شبیه‌سازی عددی شکل‌گیری توپوگرافی بستر در قوس با آبگیر جانبی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 115-132]

ا

 • احمدی، علی بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافتۀ دریچه [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]
 • اردشیر بهرستاقی، عزیز ا... بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 133-154]
 • اسکندری قادی، مرتضی بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 133-154]
 • اصغری، اباذر بررسی شکل‌پذیری قاب‌های فولادی مهاربندی شدۀ ضربدری واقع در دو دهانۀ میانی مجاور هم [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 57-74]
 • افشار، محمدرضا ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 101-114]
 • افلاکی، اسماعیل بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 171-188]
 • امانی داشلجه، اصغر اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • امیدوار، بابک ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه 20 شهر تهران) [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 17-34]
 • اینانلو، سعید اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]

ب

 • بازرگان لاری، محمدرضا پیش‌بینی ظرفیت باربری نهایی پی‌های سطحی واقع بر خاک‌های دانه‌ای با استفاده از مدل درختی M5P [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]
 • باقریه، امیرحسین مدل‌سازی بالازدگی تونل و شریان‌های حیاتی در زمین های مستعد روانگرایی تحت بار لرزه‌ای [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • باقریه، علیرضا مدل‌سازی بالازدگی تونل و شریان‌های حیاتی در زمین های مستعد روانگرایی تحت بار لرزه‌ای [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]
 • بدو، کاظم انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 161-174]
 • بهرامی یاراحمدی، محمد بررسی تغییرات طول موثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در قوس ملایم 90 درجه [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 87-100]

ت

 • تابش، مسعود بهینه‌سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعۀ مورچگان [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • تلوری، عبدالرسول محاسبه حداکثر بارش محتمل در حوضه آبریز سد بختیاری با نگرش آماری و سینوپتیکی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 189-198]
 • تمجیدزاد، شهرزاد تشکیل ماتریس پایه پوچی تنک برای تحلیل بهینۀ سازه‌ها به روش نرمی با استفاده از الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 75-84]

ح

 • حجازی، مهرداد آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • حسنلوراد، محمود پیش‌بینی ظرفیت باربری نهایی پی‌های سطحی واقع بر خاک‌های دانه‌ای با استفاده از مدل درختی M5P [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]
 • حسینی، سید محمود نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]

خ

 • خالدی، فرزان بررسی اثر تنش های پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]
 • خزایی پول، مسعود مطالعه آزمایشگاهی سیستم دیوار برشی فولادی با ورقهای پرکننده کامپوزیتی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 155-170]
 • خزیمه نژاد، حسین بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 43-56]

د

 • داعی، مریم آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • داعی، مریم تشکیل ماتریس پایه پوچی تنک برای تحلیل بهینۀ سازه‌ها به روش نرمی با استفاده از الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 75-84]
 • داودمقامی، داود مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]
 • داوری اول، یاشار انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 161-174]

ر

 • رزاز، سید مصطفی بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • رمضانی، یوسف بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 43-56]

س

 • سبط، محمد حسن ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 101-114]
 • ستاری، محمدجواد بررسی اثر مؤلفۀ قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 145-160]
 • سیدی حسینی نیا، سیداحسان بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافتۀ دریچه [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 17-30]

ش

 • شریعتمدار، هاشم بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی تغییرات طول موثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در قوس ملایم 90 درجه [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 87-100]

ص

 • صادقیان، علیرضا ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه 20 شهر تهران) [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 17-34]
 • صمدی، امیر مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]

ع

 • عربزاده، ابوالفضل اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • علیپوری، یعقوب ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 101-114]

ف

 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 67-76]
 • فتوحی فیروزآباد، محمود بهینه‌سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعۀ مورچگان [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • فردوسی، آتنا بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 171-188]

ق

 • قلهکی، مجید بررسی اثر مؤلفۀ قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 145-160]
 • قلهکی، مجید بررسی اثر تنش های پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]
 • قمشی، مهدی بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 43-56]

ک

 • کوهستانی، وحیدرضا پیش‌بینی ظرفیت باربری نهایی پی‌های سطحی واقع بر خاک‌های دانه‌ای با استفاده از مدل درختی M5P [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 99-110]

گ

 • گرجی بندپی، قاسم بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 133-154]

ل

 • لشکرآرا، بابک بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 67-76]
 • لشکرآرا، علی بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 67-76]
 • لولویی، ایمان مدل‌سازی بالازدگی تونل و شریان‌های حیاتی در زمین های مستعد روانگرایی تحت بار لرزه‌ای [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 127-144]

م

 • محسنی موحد، سید اسدالله مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]
 • محمودزاده کنی، ایرج اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • محمودی صاحبی، موسی تعیین خصوصیات دینامیکی سازه‌ها با استفاده از دستگاه جی‌پی‌اس [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 85-98]
 • مظفری، جواد مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]
 • معین، هادی بررسی اثر تنش های پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]
 • مقدس نژاد، فریدون بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 171-188]
 • منتصری، حسین شبیه‌سازی عددی شکل‌گیری توپوگرافی بستر در قوس با آبگیر جانبی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 115-132]
 • مویدیان، سید محمد آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • میرقاسم پور، میر احمد تعیین خصوصیات دینامیکی سازه‌ها با استفاده از دستگاه جی‌پی‌اس [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 85-98]
 • میرمحمدی، سید حمید تشکیل ماتریس پایه پوچی تنک برای تحلیل بهینۀ سازه‌ها به روش نرمی با استفاده از الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 75-84]

ن

 • ناطقی الهی، فریبرز مطالعه آزمایشگاهی سیستم دیوار برشی فولادی با ورقهای پرکننده کامپوزیتی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 155-170]
 • نجاری، محمد جواد تعیین خصوصیات دینامیکی سازه‌ها با استفاده از دستگاه جی‌پی‌اس [دوره 27، شماره 2، 1394، صفحه 85-98]
 • ندافی، علی نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • نوری قیداری، محمد حسین محاسبه حداکثر بارش محتمل در حوضه آبریز سد بختیاری با نگرش آماری و سینوپتیکی [دوره 27، شماره 1، 1394، صفحه 189-198]