ارزیابی عملکرد قاب خمشی جوشی با مقطع تیر کاهش یافته و سخت کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در این پژوهش، تأثیر برش های بیضوی در جان، تأثیر برش های شعاعی در بال و نیز تاثیر وجود سخت کننده، بر رفتار تیر، بر رفتار اتصال و بر عملکرد قاب های خمشی فولادی مطالعه می شود. با روش اجزاء محدود و المان های سه بعدی در ABAQUS، تحلیل های استاتیکی غیرخطی قاب تحت بارگذاری چرخه ای انجام یافته و از معیار شکست فون میزز استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در تیر بدون مقطع کاهش یافته بیشینه تنش ها و کرنش ها در جان تیر رخ می دهد و با ایجاد برش در جان، بیشینه تنش ها و کرنش ها به محل مقطع تیر کاهش یافته انتقال می یابد. نسبت مقاومت بیشینه به مقاومت در گام نهایی بارگذاری و نیز میزان انرژی مستهلک شده نشان می دهد، در مقایسه با اتصال با برش شعاعی، اتصال با برش بیضوی تنزل مقاومت کمتر و شکل پذیری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Welded Moment Frame with Reduced Beam Section and Stiffener

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Amin Jalali
  • Amin Rafiee
Department of Civil Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of the elliptical web reduction, the effect of the radial flange reduction and also the effect of the use of stiffener, on the behavior of beam, on the behavior of connection and on the performance of steel moment frame is studied. By using Finite-Elements Method and 3D elements in ABAQUS, the nonlinear-static analyses of the frame under cyclic loading are carried out and the Von-Mises criterion is checked. The results show that in the beam with no reductions, maximum stresses and strains occur in the web. By reducing the web section of the beam, maximum stresses and strains are transferred to the location of the reduced section. The ratio of maximum strength to the strength at the final step of loading, and also, the value of dissipated energy, show that, in comparison with the connections with radial-shaped reductions, the connections with elliptical-shaped reductions have less strength degradation and more ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduced beam section
  • Stiffener
  • Cyclic loading
  • Nonlinear finite-elements method
 
CAPTCHA Image