شناسایی عوامل مؤثر بر علل عبور وسایل نقلیه از چراغ‌قرمز در تقاطع‌های چراغ‌دار مورد مطالعه: کلان‌شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد عمران، راه و ترابری، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

 باتوجه به رشد فزایندۀ استفاده از خودروها در شهرها، بخش قابل توجهی از معابر درون‌شهری مورد استفادۀ رانندگان قرار می‌گیرند. تقاطع‌های چراغ‌دار هم‌سطح، مسیر مشترک عبور عابران و خودروها می‌باشند و باتوجه به حجم زیاد تردد در این نقاط، کوچک‌ترین بی‌نظمی در جریان تردد باعث کاهش شدید ظرفیت تقاطع می‌شود. نقض چراغ‌قرمز توسط رانندگان یکی از عوامل مشکل‌ساز در تقاطعهای چراغدار و بروز حوادث رانندگی برای عابران‌ پیاده می‌باشد. مطالعۀ پیش‌رو با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر علل عدم رعایت قانون، با ترکیب مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده‌‌شده از 101 وسیلۀ نقلیه انجام شد. متغیرهای جمعیت‌شناختی از قبیل سن و جنسیت و پوشش و وزن رانندگان به‌عنوان پارامترهای احتمالی تأثیرگذار بر نقض چراغ­قرمز مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی هر یک از شاخص‌های رفتاری نشان داد که نقض چراغ­قرمز به‌طور مستقیم با سن، جنسیت و پوشش و وزن مرتبط می‌باشد. هم‌چنین تعداد تخلف در گروه‌های سنی بالاتر، کاهش چشم‌گیری داشت؛ به‌طوری‌که در گروه سنی بالاتر از 60 سال هیچ تخلفی مشاهده نشد و این امر رابطه­ای با جنسیت نداشت و رفتار هر دو گروه آقایان و بانوان مشابه یکدیگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Vehicles Red-light Running at Traffic Light Intersections (Case Study: Rasht Metropolis)

نویسندگان [English]

 • Iraj Bargegol 1
 • Sobhan Hassanjani 2
 • Saeed Fatemi 3
 • Seyed Amir Saadatjoo 4
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Despite the growing trend of car use in cities, a significant part of the users of city roads is drivers. Level-crossing intersections are a common passageway for pedestrians and vehicles, and due to the large volume of traffic in these areas, the slightest irregularity in the flow of traffic causes a severe reduction in the capacity of the intersection. Violation of red lights by drivers is one of the problematic factors in traffic light intersections and the occurrence of traffic accidents for pedestrians. The present study aimed to identify the factors affecting this phenomenon, by combining a set of data observed from 101 vehicles, demographic variables such as age, gender, coverage, and weight of drivers were examined as possible parameters affecting red light violation. The results were evaluated by statistical tests to determine the significance of the effect of each variable. Examination of each of the behavioral indicators showed that red light violations were consistently related to age, gender, and clothing, and weight. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traffic light intersection
 • Red light
 • Red light running
 • RLR
 1. Vahedi Saheli, Mahyar, and Meysam Effati. "Segment-based count regression geospatial modeling of the effect of roadside land uses on pedestrian crash frequency in rural roads." International journal of intelligent transportation systems research19, No. 2, pp. 347-365. (2021):
 2. Brosseau, Marilyne, Sohail Zangenehpour, Nicolas Saunier, and Luis Miranda-Moreno. "The impact of waiting time and other factors on dangerous pedestrian crossings and violations at signalized intersections: A case study in Montreal." Transportation research part F: traffic psychology and behaviour21, pp. 159-172. (2013):
 3. 3. Bargegol, Iraj, Afsaneh Tahriri Amlashi, and Vahid Najafi Moghaddam Gilani. "Estimation the saturation flow rate at far-side and nearside legs of signalized intersections–case study: rasht city." Procedia engineering161, pp. 226-234. (2016):
 4. Saheli, Mahyar Vahedi, and Meysam Effati. "Investigation of factors contributing to pedestrian crash severity in rural roads." Journal of Injury and Violence Research11, No. 4 Suppl 2 (2019).
 5. Rosenbloom, Tova. "Crossing at a red light: Behaviour of individuals and groups." Transportation research part F: traffic psychology and behaviour12, No. 5, pp. 389-394. (2009):
 6. Effati, Meysam, and Mahyar Vahedi Saheli. "Examining the influence of rural land uses and accessibility-related factors to estimate pedestrian safety: The use of GIS and machine learning techniques." International Journal of Transportation Science and Technology(2021).
 7. Zhuang, Xiangling, and Changxu Wu. "Pedestrians’ crossing behaviors and safety at unmarked roadway in China." Accident analysis & prevention43, No. 6, pp. 1927-1936. (2011):
 8. Dommes, Aurélie, and Viola Cavallo. "The role of perceptual, cognitive, and motor abilities in street‐crossing decisions of young and older pedestrians."Ophthalmic and physiological optics 31, No. 3 , pp. 292-301. (2011):
 9. Dıaz, Emilio Moyano. "Theory of planned behavior and pedestrians' intentions to violate traffic regulations." Transportation research part F: traffic psychology and behaviour5, No. 3, pp. 169-175. (2002):
 10. Tom, Ariane, and Marie-Axelle Granié. "Gender differences in pedestrian rule compliance and visual search at signalized and unsignalized crossroads." Accident Analysis & Prevention43, No. 5, pp. 1794-1801. (2011):
 11. 11. Rosenbloom, Tova, Dan Nemrodov, and Hadar Barkan. "For heaven’s sake follow the rules: pedestrians’ behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city." Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour7, No. 6,   395-404. (2004):
 12. 12. Ren, Gang, Zhuping Zhou, Wei Wang, Yong Zhang, and Weijie Wang. "Crossing behaviors of pedestrians at signalized intersections: observational study and survey in China." Transportation research record2264, No. 1, pp. 65-73. (2011).
 13. Tom, A., and M. A. Granié. "Rapport final de l'action 5: effet de la configuration de l'intersection sur les comportements piétons." Projet SICAP (Simulation de Traversée de Carrefour par les Piétons). Rapport final sur subvention FSR. Paris: LCPC (2010).
 14. 14. Cinnamon, Jonathan, Nadine Schuurman, and S. Morad Hameed. "Pedestrian injury and human behaviour: observing road-rule violations at high-incident intersections." PloS one6, No. 6, e21063. (2011):
 15. Gilani, Vahid Najafi Moghaddam, Meisam Ghasedi, Mahyar Ghorbanzadeh, and Mehdi Jahangir Samet. "Estimation delay variation and probability of occurrence of different level of services based on random variations of vehicles entering signalized intersections." In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 245, No. 4, pp.042023. IOP Publishing, (2017).
 16. Bargegol, Iraj, Vahid Najafi Moghaddam Gilani, and Sadra Farghedayn. "Analysis of the effect of vehicles conflict on pedestrian's crossing speed in signalized and un-signalized intersection." Advances in Environmental Biology, pp. 502-510. (2014):
 17. Hosseinian, Seyed Mohsen, and Vahid Najafi Moghaddam Gilani. "Analysis of factors affecting urban road accidents in rasht metropolis." Eng Transactions, pp.1 1-4. (2020):

 

 

CAPTCHA Image