ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حفاظت از محیط ‌زیست از ارکان مهم توسعۀ پایدار است، به‌نحوی که رشد سیاسی و اقتصادی کشورها بدون توجه به آن، فاقد هرگونه ارزشی است. تحقیق حاضر با عنایت به نقش و جایگاه دیوارها در ساختمان‌سازی، به بررسی اثرات زیست‌محیطی سیستم‌های رایج دیوارچینی پرداخته‌است. برای این منظور هفت پارامتر زیست‌محیطی شامل «میزان مصرف انرژی در فرآیند ساخت»، «میزان مصرف منابع‌ و مواد اولیۀ دارای اهمیت»، «میزان مصرف آب در فرآیند ساخت و اجرای دیوار»، «میزان تولید CO2 در نتیجۀ مصرف انرژی در فرآیند ساخت»، «میزان مقاومت حرارتی دیوارهای ساخته شده»، «میزان تولید ضایعات و نخاله در نتیجۀ اجرای دیوار» و «زیبایی حاصل از اجرا» به‌عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شده‌اند؛ تا براساس آنها و به‌کمک روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ TOPSIS، پنج سیستم رایج دیوارچینی در ایران را مورد سنجش قرار گیرد و بوم سازگارترین سیستم مشخص شود. دیوارهای در نظر گرفته‌شده در این تحقیق شامل دیوارهای آجرفشاری، بلوک سفالی، بلوک بتن سبک AAC، پانل مشبک سه‌بعدی و صفحات روکش‌دار گچی بوده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر متخصصان پاسخ‌دهنده به پرسش‌نامه‌ها، معیار «میزان مصرف آب» با ارزش نسبی 0.195 بیشترین اهمیت و معیار «زیبایی» با ارزش نسبی 0.049 کمترین اهمیت را دارند. باتوجه به نتایج تحقیق حاضر، سیستم دیوار چینی صفحات روکش‌دار گچی بیشترین و سیستم دیوار چینی پانل مشبک سه‌بعدی، کمترین سازگاری را با محیطزیست دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eco-Friendliness Evaluation of Separating Wall Systems in Iran Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

 • Hadi Madadi ghollehzou
 • mohamad reza Tavakkolizadeh
 • shahla danesh
Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Environmental protection is one of the most important factors of sustainable development, so that the political and economic growth of countries, regardless of it, is worthless. Considering the role and position of separating walls in construction, the present study, has investigated the environmental effects of common separating wall systems in Iran. For this purpose, seven environmental parameters including: Energy Consumption in Construction Process, Consumption of Important Resources and Raw Materials, Water Consumption in Construction Process, CO2 Production Due to Energy Consumption in the process of construction, the amount of thermal resistance of the walls, the amount of waste produced by the implementation of the walls and the beauty of the walls are considered as evaluation criteria. Regarding these criteria and using the TOPSIS method, this study evaluates the five most common separating wall systems in Iran and determine the most compatible eco-friendly system. Five different types of walls, including solid clay (SC) bricks, hollow clay (HC) blocks, autoclaved aerated concrete (AAC) blocks, three-dimensional (3D) sandwich panels and gypsum boards were investigated in this regard. The results show that according to experts, among the mentioned criteria, the criterion of "water consumption" with a relative value of 0.195 is the best and the criterion of "beauty" with a relative value of 0.049 is the least important. Thus, the results of this study, on the basis of all criteria, showed that the gypsum board has the most and the 3D sandwich panels has the least environmental compatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eco-Friendly
 • Environmental criteria
 • Separating Wall Systems
 • TOPSIS Method
 1.  

  1. اقبالی قاضی جهانی، الف.، و مکنون، ر.، «مقایسه و نمره‌دهی زیست‌محیطی، اقتصادی و سبک‌سازی سه سقف تیرچه با بلوک سفالی، سیمانی و یونولیتی از دیدگاه‌های ملی و بهره‌بردار»، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، دانشگاه سمنان، (1387).
  2. قالیبافیان، م.، «بتن و محیط‌زیست»، فصل‌نامۀ انجمن بتن ایران، 11(3)، (1382).
  3. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، «فناوری‌های نوین ساختمانی»، چاپ پنجم، وزارت مسکن و شهرسازی ایران، تهران، (1388).
  4. مددی قله‌زو، هـ .، دانش، ش.، و توکلی‌زاده، م.، «ارزیابی زیست‌‌محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، بااستفاده از روش تحلیل سلسه‌مراتبی»، نشریۀ مهندسی عمران امیرکبیر، 52(5)، صص. 1- 18، (1399).
  5. هلاکویی، ص.، «بررسی مقایسه‌ای مصالح ساخت دیوار بااستفاده از فناوری‌های نوین ICF، LSF، 3D و بلوک لیکا به‌منظور سبک‌سازی دیوار ساختمان‌ها بااستفاده از روش تصمیم‌گیری AHP" کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، کرج، (1397).
  6. زارعی، ف.، کاظمینی، م. ج.، و مردانی، ب.، «تعیین مناسب‌ترین سقف ساختمانی بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی»، سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعۀ شهری، مازندران، (1396).
  7. ارجمندعسکری، ع.، و سریزدی، م.، «ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های متداول اجرای دیوارهای ساختمانی با رویکرد صنعتی‌سازی بااستفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیارۀ TOPSIS»، کنفرانس بین‌المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری، قم، (1395).
  8. نامداری، ز.، رضائیان، س.، و جعفرزاده، ن.، «بررسی آثار زیست‌محیطی بهره‌برداری کارخانه‌های کوره‌های آجرپزی منطقۀ قهاب شهرستان اصفهان»، مجلۀ محیط‌شناسی، 39(3)، صص. 117- 132، (1392).
  9. مقصودلو‌ کمالی، ب.، قانعیان، م.، و عبداللهی، ط.، «بهره‌مندی از مدل‌های TOPSIS و AHP درراستای بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری استفادۀ مجدد از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری»، شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، (1392).
  10. اصغرپور، م. ج.، «تصمیم‌گیری چند معیاره»، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه تهران، (1390).
  11. دفتر برنامه‌ریزی و تدوین کتب درسی، «مجموعه کتاب‌های دورۀ آموزش متوسطه (فنی و حرفه‌ای)»، چاپ‌های متعدد، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، تهران، (1392).
  12. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه، «نشریۀ شمارۀ 55: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی»، تجدید نظر دوم، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران، (1383).
  13. محمودزاده، الف.، حقانی، ز.، و حاتمی‌پور، م. ص.، «برآورد میزان تقریبی تولید دی‌اکسید کربن، منابع و روش‌های بازیابی آن در ایران»، مجلۀ مهندسی شیمی ایران، 26(5)، صص. 55- 63، (1385).
  14. رمضانیان، م.، و بحرکاظمی، م.، «انتخاب مناسب‌ترین دیوار خارجی ساختمان جهت صرفه‌جویی در انرژی با تکنیک AHP»، نشریۀ انرژی ایران، 14(3)، صص. 17- 32، (1390).
  15. سرمد نهری، الف.، و کاردان، م.، «مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی»، چاپ دوم، انتشارات متفکران، تهران، (1388).
CAPTCHA Image