راهکار نوین برای ارزیابی شرایط کارگاه‌های ساختمان‌های بلندمرتبه مشهد با رویکرد HSE (مطالعه موردی پروژه‌های ساخت‌وساز)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران- مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

2 مهندسی عمران – مدیریت ساخت، موسسۀ آموزش عالی خاوران.

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

 ارزیابی خطرهای وابسته به سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در پروژه­های عمرانی با فرآیند HSEانجام می­پذیرد. این یک شیوۀ نظام‌مند است که هدف آن حفاظت از سرمایه، نیروی انسانی و محیط‌زیست در برابر خطرها و حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی در پروژه‌های ساختمانی است. در این مقاله، اهداف مبحث HSE، در پروژه­های ساختمانی شهر مشهد ارزیابی می­شوند. برای انجام این کار، نخست عوامل به وجود آورندۀ خطرهای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در کارگاه­های ساختمانی شناسایی می­شوند. سپس، یک تابع عملکرد بر مبنای ریسک‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست پیشنهاد می‌شود. وزن‌دهی عوامل شناسایی‌شده و ارزیابی عملکرد تابع پیشنهادی، به ترتیب با استفاده از ماتریس SWOTو شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام می‌گردد. برای انجام این کار، با تهیه و توزیع چک‌لیست‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست بین کارشناسان HSE، مدیران پروژه و سرپرستان کارگاه‌ها، نظرهای آنها دریافت می­شود. در ادامه با به‌کارگیری روش ماتریس SWOTو شبیه‌سازی مونت‌کارلو، به ترتیب، وزن‌دهی عوامل شناسایی‌شده و ارزیابی عملکرد تابع پیشنهادی، انجام می‌پذیرد. نتیجه چنین فرآیندی، طبقه­ بندی خطر‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در پروژه‌های ساختمانی مشهد، با استفاده از تابع پیشنهادی، است. بر این اساس، فرآیندهای وابسته به ایمنی جوشکاری و خطرهای ناشی از برنامه­ریزی HSE، به­ترتیب، بیشترین و کمترین خطر را در پروژه ­های ساختمانی مشهد ایجاد می­کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach for Evaluation of Workshops of tTall bBuildigns in Mashhad by HSE Approach (case study: construction projects)

نویسندگان [English]

  • Pouria Ildarabadi 1
  • Amir reza Mehrdoust 2
  • Javad Alamatian 3
1 Civil Engineering, Department, Islamic Azad University, Taft Branch, Taft, Iran.
2 Department, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
3 Civil Engineering Department, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad,
چکیده [English]

The HSE technique is used for evaluating the health, safety and enviromental risks. This is a systematic method which is utilized for protection of capital, manpower and environmental towards the risks of unpredictable events in construction projects. In this paper, HSE method is utilized for evaluating construction projects in Mashhad. For this purpose, health, safety and environmental risks are identified. Then a performance function is proposed based on assumed risks. Weight of identified factors and evaluation the efficiency of proposed function are performed by SWOT matrix and Monte Carlo simulaton technique, respectively. To do this, by prapering, distribution and purchasing health, safety and environment checklists between HSE experts, project managers and supervisors of workshops, their comments are recieved. By running SWOT matrix method and Monte Carlo simulation, health, safety and environmental risks of Mashhad construction projects are classified based on proposed function. Results show that the highest and the lowest risks in construction projects in Mashhad are caused by welding safety related processes and the risks of HSE planning, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HSE
  • Construction project
  • SWOT method
  • Monte Carlo simulation technique
1. Ardeshir, A., Maknoon, R., Rekab Islami Zadeh, M., Jahantab, Z., "HSE risks assessment in urban high-rise construction using Fuzzy Approach", Journal of Health and Safety at Work, Vol. 5 (2), pp. 1-12, (2015). [Persian]
2. Fazlollah, A., Mohammadfam, I., HadgiParvaneh, M. J., Omidvari, M., "Introducing a method for Health, Safety and Environmental (HSE) risk assessment, using multi-criteria decision making (MCDM) techniques: a case study in power plant construction", Journal of Health and Safety at Work, Vol. 4 (1), pp. 55-64, ( 2016). [Persian]
3. Wybo, J., Wassenhove, W. V., "Preparing graduate students to be HSE professionals", Safety Science, Vol. 81, pp. 1–10, (2016).
4. Mohammadfam, I., Shekari, A., Khosroujerdi, A., "Presentation of an HSE-MS performance measuring model based on EFQM", Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 10(4), pp.1-10, (2009). [Persian]
5. Zhou, Z., Goh, Y. M., Li. Q., "Overview and analysis of safety management studies in the construction industry", Safety Science, Vol. 72, pp. 337–350, (2015).
6. Jafari, M. J., Mapar, M., Mansouri, N., "A New Method for Contractors HSE Ranking at the Pre-Contract Stage Based on Contract Level", Iran occupational health journal, Vol. 10 (2), pp. 65-78, (2013). [Persian]
7. Perlman, A., Sacks, R., Barak, R., "Hazard recognition and risk perception in construction", Safety Science, Vol. 64, pp. 22–31, (2014(.
8. Amiri, M., Ardeshir, A., Soltanaghaei, E., "Analysis of High Risk Occupational Accidents in Construction Industry Using Data-mining Methods", Iran occupational health journal, Vol. 11 (4), pp. 31-43, (2014). [Persian]
9. Hassanzadeh-Rangi, N., Khosravi, Y., Farshad, A. A., Abedinloo, R., Jalilian, H., "Inter and intra-rater reliability of a new assessment tool for Health٫ Safety, and Environment (HSE) in urban districts: A case study in Tehran city", Journal of Health and Safety at Work, Vol. 6(3), pp. 73-90, (2016). [Persian]
10. Amini, fard, F., meshkani, m., "Investigation of occupational health and safety application using the internal and external factor assessment matrix: SWOT", Journal of Health and Safety at Work, Vol. 2 (2), pp. 53-60, (2012). [Persian]
11. Oswald, D., Sherratt, F., Smith, S., "Problems with safety observation reporting: A construction industry case study", Safety Science, Vol. 107, pp. 35–45, (2018).
12. Khosravi, Y., Asilian Mahabadi, H., Jafari, M., Hassanzadeh-Rangi, N., Hajizadeh, E., "Why construction workers involve in unsafe behavior: Part B: Scale validity and reliability", Iran occupational health journal, Vol.11 (6), pp. 10-20, (2014). [Persian]
13. Nowak AS, Collins KR. Reliability of Structures, McGraw Hill, New York, (2000).
 
 
 
CAPTCHA Image