بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

امروزه بهینه سازی بر پایه توانایی اعتماد (RBDO) یکی ازمسأله های مهمی است که امکان دستیابی به هم سنگی میان ایمنی بالا و کاهش وزن را فراهم آورده است. با توجه به وجود عدم قطعیت در مسأله‌های مهندسی طرح بهینه سازه باید به گونه ای باشد که توانایی اعتماد سازه از حد مشخصی کمتر نشود. مقاله حاضر به بهینه کردن وزن گونه ای از پانل ساندویچی پرداخته است. نخست مسأله با الگوریتم موروثی حل شده، سپس با استفاده از روش‌ تودرتو‌‌ با تحلیل توانایی اعتماد به صورت مستقیم (RIA)،‌‌ روش‌تودرتو‌‌‌ با تحلیل توانایی اعتماد به صورت وارون (PMA) و روش طراحی فضای مطمئن (RDS) ، وزن پانل با توجه به شاخص توانایی اعتماد موردنظر بهینه شده است.نتیجه های به دست آمده از روش های فوق الذکر و روش الگوریتم موروثی با هم مقایسه شده است. نتیجه ها نشان داد پانل با شمار نیم موج های هسته بیشتر، اگر محدودیت فضائی در طراحی وجود نداشته باشد، در فراهم کردن شاخص توانایی اعتماد به ویژه در بارهای بالاتر کارائی بهتری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability-Based Optimization of a Prismatic Core Sandwich Panel

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Fereidoon
  • Mostafa Mohammadian
  • Hosein Hemmatian
چکیده [English]

Reliability-based design is applied as an important approach to achieve high safety with light weight. In the engineering problems uncertainity should be considered in the design procedures so that the structural reliability is not smaller than a determined value. In this paper, the weight of a sandwich panel is optimized. First, the problem is solved by GA and then the weight is optimized by RIA, PMA and RDS methods based on the reliability indices. The results obtained from the aforementioned methods and GA method are compared. The comparision reveals that the panel with six wavelength core is more effective to obtain a high reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prismatic Core Sandwich Panel
  • Reliability-based Optimization
  • GeneticAlgorithm
  • First Order Methods
CAPTCHA Image