بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

آماده نبودن سطح بتن برای پیوند مناسب بین سطح بتن و ورق مرکب FRP از جمله دلیل‌های مهم جدا شدگی این ورق ها از سطح بتن به شمار می‌رود. این مسأله به شکست زودرس و غیر اقتصادی عضو سازه ای می انجامد. بنابراین امروزه پیش از چسباندن ورق FRPبه سطح بتن برای مقاوم سازی، آماده سازی سطحی انجام می شود. ولی آماده سازی سطحی بتن با دشواری‌هایی مانند هزینه ی کار و آلودگی زیست محیطی روبروست؛ در همین راستا از مدتی پیش پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، روش شیار زنی را به عنوان جایگزینی مناسب برای آمادسازی سطحی پیشنهاد دادند. در این مقاله میزان اثرگذاری عامل‌های عمق و عرض شیار بر کارآیی روش نوین شیار زنی برای در اختیارگرفتن جدا شدگی ورق FRP بررسی می شود. نمونه های موجود در آزمایشگاه 33 نمونه منشوری غیرمسلح با ابعاد 500 100 100 میلی متر می باشند. نخست، بر روی سطح همه نمونه ها 2 شیار با طول، عرض و عمق مشخص ایجاد و سپس داخل شیارها به طور کامل با اپوکسی مناسب پر شد. همه نمونه ها با ورقه های CFRP مسلح و با آزمایش خمش 4 نقطه ای آزموده شدند. نتیجه‌های این پژوهش نشان داد که اثر افزایش عرض شیارها بیش از افزایش عمق می باشد. همچنین می توان با انتخاب عمق و عرض شیار معین، از جداشدگی سطحی ورق به طور کامل پیشگیری کرد و یا تا اندازه زیادی سبب دیرکرد در پدید آمدن جداشدگی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on the Performance of Grooving Method to Prevent Debonding of FRP Sheets from Concrete Surface

نویسندگان [English]

  • Davood Mostofinejad
  • Mohammadjavad Hajrasouliha
چکیده [English]

A major challenges in flexural strengthening of reinforced concrete beams by FRP laminates is FRP sheet debonding from the concrete substrate, which leads to the premature failure of strengthened structural member. Surface preparation of concrete before FRP sheets installation is a suitable method to postpone debonding, however the effectiveness of the method is limited by the problems such as practical costs and environmental pollution. Grooving is an innovative technique to overcome debonding of FRP laminates from concrete surface, which has been recently used in Isfahan University of Technology (IUT). In this paper, the effect of some factors influencing the grooving capability aiming at reducing the debonding potential of FRP sheets from the concrete surface is addressed. These factors include the width and the depth of the grooves. In the experimental study, thirty-three prism specimens of dimensions 100×100×500 mm were subjected to 4-point flexural loading. The surfaces of the specimens have been grooved. After reinforcing the specimens by CFRP sheets, the four point flexural tests were carried out to measure the ultimate loading capacity. The results indicate that debonding can be completely prevented or highly limited by applying specified width and depth for the grooves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber Reinforced Polymer (FRP)
  • Debonding
  • Surface preparation
  • Grooving
  • Strengthening
CAPTCHA Image