عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله دیوارهای باربر ساختمان‌های آجری به عنوان عناصر اصلی لرزه‌بر در ساختمان‌های آجری مورد مطالعه‌ی تئوریک قرار گرفته‌است. یک نمونه از دیوارهای مندرج در مرجع [1] به صورت غیر مسلح به عنوان نمونه شاهد و جهت کنترل روند و صحت مدل‌سازی در نظر گرفته شده است و به همراه دو نمونه‌ی مسلح و کلاف‌بندی شده بر اساس ضوابط توصیه شده در استاندارد طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، تحت اثر بارهای ثقلی و بار جانبی رفت و برگشت (تناوبی)، مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی غیر خطی شده‌اند. پس از تحلیل نمونه‌ها و بررسی نتایج، مشخص گردید که دیوارهای آجری مسلح در برابر بارهای جانبی، دارای رفتار شکل پذیرتری هستند. هم‌چنین، مطالعه‌ی الگوی ترک‌خوردگی کلیه‌ی دیوارها نشان می‌دهد که ضعف عمده‌ی دیوارهای آجری که متناسب با شرایط و شیوه‌های ساخت و ساز در کشور ساخته می‌شود، کمبود مقاومت برشی است. بررسی رفتار چرخه‌ای (هیسترزیس) دیوارها نیز گویای این واقعیت است که در دیوارهای آجری کلاف‌بندی شده، وجود کلاف‌ها و در دیوار آجری مسلح، وجود میل‌گردهای افقی و قائم، باعث افزایش شکل‌پذیری و سختی دیوار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Behavior of Brick Walls

نویسندگان [English]

  • freydon Irani
  • mohsen ali Akbarian
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this paper, brick walls as seismic load carrying elements in masonry buildings have been studied. An experimented un-reinforced brick wall (UBW) has been chosen from ref.(1) to prove the ability of analytical modeling used in this paper by which a reinforced (RBW) and a confined brick wall (CBW), designed according to Iranian Earthquake Standards, have been modeled and nonlinearly analyzed. This analysis shows that UBW practically is not able to resist horizontal loads. According to the type and direction of cracks in UBW constructed by conventional methods, it is clear that these walls do not have sufficient shear strength, and the study of hysteresis curves of brick walls shows that the confinement in CBW and reinforcement in RBW increases the rigidity and capability to displacement of walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Un-Reinforced Brick Wall
  • Reinforced Brick Wall
  • Confined Brick Wall
  • Seismic Load
CAPTCHA Image