دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر ضرایب وزنی تابع هدف بر کارایی الگوریتم ژنتیک در کنترل فعال سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfcei.2023.77364.1159

علی بنایی؛ جواد علامتیان؛ رضا ضیاتوحیدی


مقایسه طیفهای پاسخ غیرخطی سیستم‌های الاستوپلاستیک حاصل از دو روش درونیابی تحریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22067/jfcei.2023.81150.1216

مسعود محمودآبادی؛ سید محمد جواد حسینی


تحلیل مخازن زمینی مکعبی بتنی با جداساز پایه تحت مولفه‌های انتقالی و دورانی زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22067/jfcei.2023.80361.1206

لیلا کلانی ساروکلایی؛ لیلا خان محمدی؛ بهرام نوائی نیا


بررسی رفتار جانبی پی تقویت شده با ریزشمع تحت اثر توام بارگذاری قائم و افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22067/jfcei.2023.79201.1184

شادان عابدینی؛ جعفر بلوری بزاز