دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی پتانسیل و مقادیر تغذیه آب زیرزمینی آبخوان دشت گرمسار به روش‌های نوسانات سطح ایستابی و پیسکوپو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22067/jfcei.2022.77818.1169

الهام فیجانی؛ سحر میثمی؛ مرتضی مظفری


مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22067/jfcei.2022.70954.1043

محمد امین برفه ئی؛ مهدا مرتضوی زنجانی؛ عباس سروش


پیش‌بینی تقاضای سفر با استفاده از روش‌های سری زمانی میانگین متحرک خود همبسته (مطالعه موردی: آزادراه قم-تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22067/jfcei.2023.77217.1157

حسن خاکسار؛ سید احمد الماسی؛ امیر گلرو؛ محمد مهدی خبیری؛ حسین بهمنی


بررسی امکان دستیابی به ساختمان با مصرف انرژی خالص صفر با استفاده از سیستم های فتوولتاییک و در نظر گرفتن الزامات طرحهای توسعه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22067/jfcei.2023.79510.1190

سیدسجاد رضائی نسب؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی؛ سمیه اسدی؛ سیدعلی حاج سید تقیا


پاکسازی یک خاک رسی آلوده به ماده دی متیل فتالات با استفاده از روش الکتروکینتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22067/jfcei.2023.79475.1188

علی رییسی استبرق؛ حسام فتحعلی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ عبدالحسین هورفر