دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد روش تبدیل دیفرانسیلی در یافتن سطح آزاد نشت محیط متخلخل یک بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22067/jfcei.2024.82170.1226

محمدصالح برادران؛ احمد آفتابی ثانی؛ سعید ابریشمی


ارزیابی لرزه ای پل های بتنی چند دهانه با پایه های ساخته شده از بتن فوق توانمند با استفاده از منحنی شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22067/jfcei.2024.84877.1261

حامد قدیمی مقدم؛ فرشته امامی؛ محمد رضا منصوری


مطالعه آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح پشت به پشت با استفاده از منحنی های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22067/jfcei.2024.86346.1279

مریم رحیمی؛ علیرضا فیروزفر؛ حمید علی الهی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن غلتکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22067/jfcei.2024.79344.1186

رامین چالشی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی


بررسی تاثیر امولسیون پلیمری بر مقاومت برشی ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22067/jfcei.2024.82427.1229

مهسا هروی؛ اکبر چشمی


تاثیر ذرات نانو سیمان بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه بادی- بنتونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22067/jfcei.2024.82076.1225

رضا پرورش؛ روزبه دبیری؛ سعیده ابراهیمی اصل


مطالعۀ آزمایشگاهی خواص مکانیکی ملات های ژئوپلیمری حاوی سرباره، پودر کائولن و پلیمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22067/jfcei.2024.79313.1185

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ آرین درویشعلی نژاد


بررسی مشخصات مکانیکی و دوام کامپوزیت های سیمانی حاوی فلدسپات، دوده سیلیس و الیاف فلزی کوتاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22067/jfcei.2024.80702.1211

عبدالرضا جهری شیجانی؛ علی صدر ممتازی؛ آرین درویشعلی نژاد؛ رضا کهنی خشکبیجاری