کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
پیش‌بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه‌ ذرات و ماشین ‌راهنمای ‌پشتیبان

دوره 34، شماره 4، آبان 1400، صفحه 1-14

10.22067/jfcei.2022.73920.1092

محمود عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ امیرحسین عامری؛ سید امیر سعادتجو؛ سعید فاطمی؛ سید علی ضیائی


کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال

دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 1-16

10.22067/civil.v22i2.10631

محمد رضایی پزند؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی