نویسنده = عباس سروش
مدلسازی عددی سه‌بعدی اندرکنش گسل شیب‌لغز و تونل با رویه بتنی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-34

10.22067/jfcei.2022.70954.1043

محمد امین برفه ئی؛ مهدا مرتضوی زنجانی؛ عباس سروش


طراحی و ساخت دستگاه آزمایش فرسایش داخلی و ریزشویی در خاک‌ها

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 49-62

10.22067/civil.v26i1.44040

پیلتن طباطبائی شوریجه؛ عباس سروش


معرفی تکنیکی جدید برای ارزیابی رفتار و تغییرحجم خاک‌های غیراشباع

دوره 25، شماره 2، آبان 1393، صفحه 31-52

10.22067/civil.v25i2.40700

غلام حسن اسکندری؛ علی رئیسی استبرق؛ عباس سروش