نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تثبیت بستر اطراف تکیه‌گاه با ترکیب المان‌های شش‌پایه و سنگ‌ریزه

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-48

10.22067/jfcei.2021.61563.0

مسیح ذوالقدر؛ علی اکبر حسین رضا؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی اثرات صفحه مثلثی بر توزیع غلظت آلاینده و الگوی جریان در کانال‌های مستقیم

دوره 32، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 17-34

10.22067/civil.v32i3.70258

الهام یباره پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمود کاشفی پور