نشریه های علمی انتشارات

  

مهندسی عمران فردوسی    

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فریدون ایرانی
دکتر محمدرضا اصفهانی
۰۵۱۳۸۸۰۶۰۲۴   ۰۵۱۳۸۸۰۷۳۸۴
دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه عمران
۰.۰۶۷۸ - Last fouryears
۷۰B

نشریه علمی-پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1368 توانسته است دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 3/11/859 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی-پژوهشی کشور، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار پنج نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی- مواد و شیمی و برق دریافت نمود. نشریه عمران که تا اکنون بصورت دو فصل نامه به چاپ رسیده است، با توجه به تعداد زیاد مقاله های دریافتی و پس از دریافت مجوزهای لازم، از این شماره بصورت فصل نامه منتشر خواهد شد. به منظور تسهیل در دریافت مقاله ها و انجام داوری، نویسندگان محترم مقاله های خود را از طریق وب سایت نشریه ارسال فرمایید.

سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵)


فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی 
  علیرضا نگهدار ; شیما یادگاری ; سیاب هوشمندی 1-12
  بازدید: 76
  بررسی آسیب¬پذیری لرزه¬ای قاب¬های خمشی فولادی طراحی¬شده برمبنای مبحث دهم با استفاده از منحنی¬های شکنندگی 
  حسین تاجمیر ریاحی ; سید مصطفی امی زاده 13-28
  بازدید: 56
  تحلیل سازه ای گنبدهای آجری ایرانی تقویت شده با ورق های FRP تحت بارهای افزاینده 
  مهرداد حجازی ; مهرداد قمری ; حمید بهشتی 29-48
  بازدید: 106
  بررسی اثرات لایۀ میانی در محصورشدگی ستونهای بتن آرمۀ تقویت‌شده با ورقه های CFRP 
  حمید کریمی زاده ; محمدرضا افتخار 49-64
  بازدید: 38
  بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای 
  جواد کشاورز ; جعفر بلوری بزاز 65-80
  بازدید: 46
  مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی 
  سیاوش هنری ; سیداحسان سیدی حسینی نیا 81-98
  بازدید: 55