1.
محمدزاده م, اصفهانی ا, شوشتری ش. بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار. civil [اینترنت]. 6جولای2011 [ارجاع شده 18آگوست2019];22(1). Available from: https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/9035