محمدزاده محمدزاده, اصفهانی اصفهانی, و شوشتری شوشتری. “بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 22, no. 1 (جولای 6, 2011). دسترسی آگوست 26, 2019. https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/9035.