فخری منصور, و محمودنیا نادر. “ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 23, no. 1 (1): 15. دسترسی آگوست 23, 2019. https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/12792.