[1]
فخری م. و محمودنیا ن., “ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه”, civil, ج 23, ش 1, ص 15, 1.