[1]
شریعتی ح., خداشناس س., و اسماعیلی ک., “بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل”, civil, ج 23, ش 1, ص 13, ژانویه 1970.