کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی شبکۀ توزیع آب با الگوریتم ‌ژنتیک موجود در مدل Water Gems (مطالعه موردی: شهر رویدر استان هرمزگان)

دوره 32، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 111-124

10.22067/civil.v32i3.70372

سعید خلیفه؛ غلامعباس بارانی؛ وحید خلیفه؛ محمد ذونعمت کرمانی


کنترل خسارت سازه‌‌ها به‌کمک الگوریتم ژنتیک- عصبی

دوره 29، شماره 1، تیر 1396، صفحه 1-16

10.22067/civil.v29i1.33759

عباس کرم الدین؛ سعید خواجه کرم الدین


ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP

دوره 24، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 85-104

10.22067/civil.v24i2.28893

سید روح ا.. موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر