کلیدواژه‌ها = بتن مسلح
اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح

دوره 27، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-16

10.22067/civil.v27i2.23066

ابوالفضل عربزاده؛ اصغر امانی داشلجه؛ ایرج محمودزاده کنی؛ سعید اینانلو