نویسنده = جواد علامتیان
بررسی تاثیر ضرایب وزنی تابع هدف بر کارایی الگوریتم ژنتیک در کنترل فعال سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfcei.2023.77364.1159

علی بنایی؛ جواد علامتیان؛ رضا ضیاتوحیدی