نویسنده = ���������� �������� ����������
تأثیر زلزله های حوزۀ دور و نزدیک بر تحریک غیریکنواخت سدهای بتنی وزنی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 61-82

10.22067/civil.v32i2.66860

تهمینه عباسی؛ بهرام نوائی نیا؛ لیلا کلانی ساروکلایی


حل بستۀ اندرکنش سد و مخزن بااحتساب لزجت و اثر جذب کف مخزن

دوره 30، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 113-125

10.22067/civil.v1i30.42616

مریم یاسمی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی علیجانی اردشیر


رفتار مکانیکی عرشۀ کامپوزیتی متشکل از FRP و هستۀ فولادی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 98-116

10.22067/civil.v26i2.21182

الهام علیزاده؛ مهدی دهستانی؛ بهرام نوائی نیا