نویسنده = ���������������� ��������
پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به‌کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM)

دوره 28، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 109-124

10.22067/civil.v28i2.63162

علیرضا کردجزی؛ فریدون پویانژاد؛ فرزاد شهابیان


انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ

دوره 27، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 161-174

10.22067/civil.v27i2.59104

کاظم بدو؛ یاشار داوری اول


بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی

دوره 27، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 133-154

10.22067/civil.v27i1.50062

قاسم گرجی بندپی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ عزیز ا... اردشیر بهرستاقی


ارائه‌ی مدل فازی برای تعیین حساسیت مناطق ساحلی به ریزش نفتی(مطالعه‌ی موردی سواحل استان مازندران)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 163-171

10.22067/civil.v26i2.49197

فریدون وفایی؛ وحید هادی پور؛ ابوذر هادی پور؛ سید ابوالفضل موسوی


تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 25-38

10.22067/civil.v26i1.44036

حامد زاهدی خامنه؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمدرضا اکبرزاده؛ کاظم اسماعیلی


طراحی و ساخت دستگاه آزمایش فرسایش داخلی و ریزشویی در خاک‌ها

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 49-62

10.22067/civil.v26i1.44040

پیلتن طباطبائی شوریجه؛ عباس سروش


بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 101-120

10.22067/civil.v26i1.44046

وهاب بشارت؛ محمد داوودی؛ محمد کاظم جعفری


معرفی تکنیکی جدید برای ارزیابی رفتار و تغییرحجم خاک‌های غیراشباع

دوره 25، شماره 2، آبان 1393

10.22067/civil.v25i2.40700

غلام حسن اسکندری؛ علی رئیسی استبرق؛ عباس سروش