نشریه های علمی انتشارات

این فرم را پر کنید تا برای این مجله ثبت نام کنید

چنانچه قبلا برای این نشریه و یا نشریه ای دیگر در سامانه نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید

پروفایل

فیلدهای ضروری در ثبت نام
:
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
:
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
:
عباراتی همانند خانم/آقا/دکتر/مهندس
:
:
:
:
: لطفا از gmail و یا ایمیل های آکادمیک خود برای ثبت نام استفاده کنید.
بیانیه محرمانگی
:
: نام دانشگاه- مانند دانشگاه فردوسی مشهد
: مانند : گروه زمین شناسی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران یا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران
:
:
:
:
:
فیلدهای مکمل در ثبت نام
:
:
:
:
بیانیه محرمانگی
:
:
:
:
:
زبانهای کاربردی:
:
: اطلاع از انتشار شماره جدید نشریه
: می توانید به این نشریه مقاله ارسال کنید
: مایلم برای این نشریه مقاله داوری کنم. زمینه های داوری به قرار زیر است.


:


    :
    لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید. به بزرگی و کوچکی حروف توجه کنید.

    بیانیه محرمانگی

    نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.