نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • رفتار کمانشی شمع‌ها در خاک‌های روانگرا  PDF    دانلود : 10065
  جواد هدایتی ; مسعود سلطانی محمدی ; محمود یزدانی 20
  بازدید: 1132
  بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح  PDF    دانلود : 6126
  محمد علی انشکانی ; مسعود سلطانی محمدی ; علی اکبر آقاکوچک 16
  بازدید: 871
  بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا  PDF    دانلود : 4210
  بهروز حسنی ; حسین قاسم نژاد مقری ; سید مهدی توکلی 16
  بازدید: 773
  تعیین ضریب رفتار مخزن‌ها بتنی استوانه ای با استفاده از تحلیل فزاینده غیرخطی  PDF    دانلود : 8748
  لیلا کلانی ساروکلائی ; بهرام نوائی نیا 22
  بازدید: 924
  مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن‌های سبک ساخته شده با سبک‌دانه‌های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش  PDF    دانلود : 14019
  محمود نادری ; علیرضا بنیادی 21
  بازدید: 3034
  ویژگی‌های تورمی و تحکیمی خاک رس مسلح شده با خرده لاستیک  PDF    دانلود : 9139
  محرم اسدزاده ; حسین سلطانی جیقه 11
  بازدید: 1134

 • یادداشت پژوهشی

 • بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV  PDF    دانلود : 8044
  مسعود حاجی علیلوی بناب ; هوشنگ کاتبی ; فریبا بهروزیVند 12
  بازدید: 854
  بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی‌های طراحی روسازی بر روی خطای پیش‌بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه‌سازی مونت کارلو  PDF    دانلود : 6160
  حسن قاسم زاده ; علیرضا غنی زاده 15
  بازدید: 814